Emotieregulatie bij lastige lieden/ Deep democracy

 

Graag nodigen we jullie hierbij uit voor een bijzondere dagvullende bijeenkomst van de VMNH op

Woensdag 2 november 2016 te Hoorn

Op deze dag zullen twee workshops worden gegeven.
In de ochtend is er de spreker Theo van Dijk met als onderwerp:

Omgaan met moeilijke mensen en met moeilijke emoties

Theo van Dijk is sinds jaren gespecialiseerd in moeilijke persoonlijkheden/l astige lieden. Recent heeft hij grondig kennisgemaakt met het boek Emotieregulatie van de psychiater Nellek Nicolai.
Hierdoor is hij de docent bij uitstek om ons inzicht te geven in hoe mensen het voor de mediator moeilijk kunnen maken. Hij belicht dit onderwerp zowel vanuit de cliënt als vanuit de mediator zelf.

Leerdoelen:

 • -  Leren kennen van kenmerken van moeilijk gedrag of moeilijke emoties

 • -  Effectieve vaardigheden om hiermee te leren omgaan

 • -  Vaardigheden (een beetje) eigen maken

 • -  Plannen maken voor het verder oefenen en inslijpen van deze vaardigheden

  Didactiek/Methodiek opzet:
  Korte presentaties, korte demonstraties en het zelf oefenen door de deelnemers

  Theo van Dijk is Klinisch Psycholoog BIG, Mediator, Relatietherapeut EFT, Coach, jarenlang docent bij het CvC

  In de middag spreekt Yonathan Keren van de Dialogue Hunters over het onderwerp

  Introductie ‘Let’s Talk’methode

  Let’s Talk is een conflictoplossingsmethode die voortkomt uit en is gebaseerd op de filosofie en uitgangspunten van Deep Democracy. De Let’s talk methodiek is bij uitstek geschikt voor mediation, maar kun je ook zelf inzetten, óf gebruiken als coach of gespreksleider. Let’s Talk versterkt en verheldert de relatie tussen (twee)

mensen, zowel privé als zakelijk, en maakt het mogelijk om met spanningen om te gaan die voortkomen uit verschillende meningen, onenigheid of conflicten.

Na een inleiding over Deep Democracy en Let’s talk zal Yonathan uitleg geven over het theoretisch fundament hiervan (bewust/onbewust en de ontwikkeling van weerstand en conflict). Daarna volgt een uitleg en demonstratie en zullen de deelnemers de 4 stappen van Let’s Talk in een aantal opeenvolgende rondes in tweetallen oefenen.

Na deze introductiemiddag zijn deelnemers in staat het Let’s Talk gespreksmodel te gebruiken voor het voeren van tweegesprekken (waaraan ze zelf deelnemen) om besluiten te nemen en thema’s die (lichte) spanning veroorzaken te bespreken.

Jonathan Keren is oprichter van the Dialogue Hunters en geeft trainingen Deep Democracy, the Lewis Methode (waaronder C Resolv en Let’s Talk). De conflict oplossingsmethode ‘Let’s Talk’ is in 2010 door Yonathan ontwikkeld in samenwerking met Myrna Lewis, de grondlegster van de Lewis Methode. Ook leidt Yonathan (grote) conversaties op het sociaal maatschappelijk vlak met inzet van de methode Deep Democracy.

De bijeenkomst vindt plaats in het supermoderne zalencomplex van Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn (telefoon: 0229-799060). Dit complex is gelegen aan de A7 (richting Purmerend/Leeuwarden) en bereikbaar via afslag 8 (Hoorn). Routebeschrijving onderaan deze uitnodiging.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 –-10.00 uur, inloop

10.00 – 13.00, workshop Theo van Dijk

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00, workshop Jonathan Keren

 

Workshop Omgaan met moeilijke mensen/ moeilijke emoties

Lunch

Workshop ‘Let’s Talk’

Aansluitend volgt een korte Algemene Leden Vergadering. De uitnodiging en stukken ontvang je separaat. Hierna is er een netwerkborrel.

PE punten: voor deze dag zijn 4 PE-punten in de categorie 1A aangevraagd. Het is ook mogelijk om alleen de ochtend- of de middagworkshop te volgen. Dan zijn er 2 PE-punten verkrijgbaar. Wel gaan we uit van één eenheidsprijs voor de hele dag, inclusief koffie/thee, lunch en borrel.

Opgave voor de workshop: uiterlijk 01 november 2016 via info@vmnh.nl onder vermelding van 02 november hele dag, alleen ochtend of alléén middag en overmaking van Euro 25,00 (kosten voor de lunch) naar NL84INGB0004873631 ten name van Vereniging Mediators Noord Holland. Eventuele afmeldingen ook graag uiterlijk 28 oktober 2016. Het geld wordt dan teruggestort.

We verheugen ons zeer op jullie komst op 2 november! Namens de workshopcommissie

Route met de auto

Vanaf Amsterdam
Neem de A10 richting Zaanstad Leeuwarden, volg vervolgens de route A8 richting Zaandam.
Neem de A7 richting Leeuwarden/ Purmerend. Neem afslag 8 naar Hoorn. Onderaan de afslag rechts aanhouden.
Hierna meteen links voorsorteren om op de volgende rotonde de derde afslag te nemen.
Na 350 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein op.

Vanaf het noorden
Neem de A7 richting Zaandam. Neem afslag 8 naar Hoorn. Onderaan de afslag links aanhouden, onder de snelweg door. Na de eerste rotonde links voorsorteren om op de volgende rotonde de derde afslag te nemen.
Na 350 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein op.

Met het openbaar vervoer
Vanaf station Hoorn neem Connexxionbus lijn 12 richting Hoogwoud en in 4 min ben je bij het hotel. De bus vertrekt 0.22 en 0.52 van het station Hoorn.

Lopend is het 30 min vanaf station Hoorn.