Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden VMNH Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je lidmaatschap van de Vereniging Mediators Noord Holland gevestigd te Amsterdam. Leden en personen die zich opgeven voor een workshop zijn bekend met en gaan akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Lidmaatschap / deelname aan de workshops
  1. Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar en gaat in na opgave op de website en het gelijk voldoen van de jaarcontributie.
  2. Deelname aan de workshop geschiedt na opgave bij een van de workshopcommissieleden en het voldoen van de kosten.
    
 2. Contributie
  De contributiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. De kosten van de workshops worden bepaald door de workshopcommissie. De actuele contributieprijzen en prijzen van de workshops staan op de website www.vmnh.nl
   
 3. Rechten en plichten
  Na voldoen van de contributie is men lid en heeft men stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. De vereniging kent leden van Verdienste. Zij betalen 50% van het lidmaatschapsbedrag en hebben stemrecht op de ALV.

  Leden zijn altijd welkom bij de workshops. Geïnteresseerden mogen twee maal een workshop bijwonen. Hierna moeten zij beslissen of zij lid worden of niet. Indien niet zijn zij uitgesloten van deelname aan de volgende workshop(en). Na voldoen van de workshop is men welkom op de workshop. Bij annulering meer dan 5 dagen voor de workshopdatum wordt het bedrag teruggestort.
   

 4. Privacy
  De VMNH stelt geen adresgegevens beschikbaar aan derden. Zij behoudt zich het recht voor om telefoonnummers aan leden te verstrekken, ten behoeve van informatievoorziening naar de leden.
   
 5. Wijzigingen
  1. De VMNH kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op www.vmnh.nl gepubliceerd. Leden wordt aangeraden te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.
  2. Tot wijziging van de algemene voorwaarden kan slechts worden overgegaan in een algemene ledenvergadering, als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging zijn. September 2015