Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
  • dhr. P. (Peter) Clark (voorzitter / secretaris)
  • dhr. mr.drs. C.M. (Cornelis) Visser (vice-voorzitter)
  • dhr. J.M. (Hans) Sepers (penningmeester)
  • mw. mr.drs. P.M. (Pauline) Verhaak (lid algemeen)
 
Zij staan met hun gegevens vermeld op de lijst met Mediators.