Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
 
  • mw. E. (Els) de Leeuw (voorzitter / secretaris)
  • mw. H. (Helma) Zonneveld (vice-voorzitter)
  • dhr. J.M. (Hans) Sepers (penningmeester)

Zij staan met hun gegevens vermeld op de lijst met Mediators