Wat doet de mediator?

De Mediator leidt het gesprek. Hij/zij geeft aan wat eerst moet gebeuren en wat later aan de orde zal komen. Hij/zij zorgt ervoor dat de verschillende personen aan het woord komen en hun inbreng kunnen leveren, zodat de verschillende meningen tot hun recht kunnen komen.

Bij een Mediation wordt vaak eerst informatie verzameld. Welke feiten zijn van belang? Welke meningen hebben partijen? Welke standpunten hebben zij ingenomen? Wat zijn hun belangen?

Vanuit welke achtergronden werken de partijen?

Wat willen de verschillende partijen bereiken?

Waar zijn zij boos over of teleurgesteld of welke andere gevoelens belemmeren de communicatie?

De Mediator helpt om deze informatie te ordenen en hanteerbaar te maken. Daardoor kan er weer begrip voor de ander ontstaan. Vervolgens kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht die voor alle partijen in de praktijk uitvoerbaar zijn.

De resultaten van de mediation gesprekken worden vastgelegd in een vaststelling overeenkomst die door partijen wordt ondertekend. Daardoor ontstaat de verplichting om deze afspraken na te komen.