Kosten

De vergoeding van de mediator(s) wordt berekend op basis van hun uurtarief. De vergoeding is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing.

In de regel betalen partijen ieder de helft van de kosten. Het staat hen echter vrij om samen tot een andere afspraak te komen over de kostenverdeling.

Een mediationgesprek duurt in de regel 1,5 รก 2 uur.  Het aantal gesprekken dat nodig is, is niet zo gemakkelijk van tevoren in te schatten. Het hangt samen met de complexiteit van het geschil/conflict en de motivatie van de partijen om snel tot een oplossing te komen.

Mediators kunnen verschillende uurtarieven en onkostenregelingen hanteren. Sommige Mediators houden bijvoorbeeld vooraf  individuele intakegesprekken die zij apart in rekening brengen. Bezoek hiervoor de websites van de verschillende mediators.

Mediation kent de zogenaamde contacturen waarmee de uren die aan tafel plaatsvinden worden bedoeld. Daarnaast  worden er ook uren/kosten gemaakt voor verslaglegging ,reisuren, ruimte huren, inhuren van deskundigen op een specifiek terrein. Over deze kosten worden vooraf aparte afspraken gemaakt.

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde Rechtshulp via de Raad voor de Rechtsbijstand. Dat heet een “toevoeging” . Dit wordt door de mediator aangevraagd. Het is daarbij mogelijk dat u aanvullend nog een eigen bijdrage moet betalen. Dat is afhankelijk van uw inkomen.