Mediation in uw situatie

Wilt u bepalen of Mediation een geschikt middel is om uw conflict op te lossen?

Dan is belangrijk om te kijken naar uw eigen motivatie om een betere situatie te bereiken en een einde te maken aan een situatie die u niet meer wenst.

Door het beantwoorden van de onderstaande vragen kunt u een eerste stap zetten. U kunt de vragen beantwoorden met: ja, nee of ik weet het niet.

 • Ziet u mogelijkheden voor een redelijke oplossing?
 • Hebt u belang bij een snelle oplossing?
 • Hebt u in de toekomst nog vaker met de andere persoon/partij te maken?
 • Vindt u het belangrijk om een gerechtelijke procedure te voorkomen?
 • Is het van belang om te besparen op proceskosten?
 • Wilt u zelf invloed hebben op de oplossing van het conflict?
 • Is het conflict/geschil mee veroorzaakt door communicatiestoornissen?
 • Vindt u het belangrijk om bij te dragen aan een eigen oplossing?
 • Denkt u dat er ruimte is om met de andere persoon/partij tot afspraken te komen?
 • Bent u zelf in principe bereid om met de andere persoon/partij te gaan overleggen?
 • Wil de andere persoon/partij meewerken aan Mediation?