Wat is mediation?

Mediation is een professionele vorm van bemiddeling bij conflicten of geschillen, als het minder heftig is. De bemiddelaar heet Mediator. Deze Mediator probeert om de personen, de partijen of de groepen die het conflict/geschil hebben weer zo met elkaar in gesprek te brengen dat zij zelf de in hun situatie best passende oplossing kunnen vinden.

Conflicten/geschillen ontstaan vaak door verstoorde communicatie, wederzijds gebrek aan vertrouwen en/of escalatie. Ook als één van de partijen zo kwaad of beledigd is dat hij/zij weigert nog langer met de andere partij te praten kan Mediation werken.

De kracht van Mediation is dat partijen zelf zoeken naar oplossingen voor hun geschil. Vaak moet de communicatiestoornis eerst voor een deel worden opgelost. Daarna kunnen de partijen onder leiding van de Mediator verder onderhandelen over oplossingen van hun geschil die in hun situatie passen. De Mediator moet voor partijen een objectieve en onpartijdige partner zijn, waar zij op vertrouwen.

Mediation leidt in de regel niet tot oplossingen waar alle partijen 100% enthousiast over zijn. Vaak moet een compromis worden bereikt. Dat kan een oplossing zijn waarin de beide partijen zich kunnen vinden, of een oplossing die aan de verschillende belangen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt, of een oplossing die praktisch is en werkt.

De Mediator leidt op de eerste plaats het gesprek. Hij/zij schept daardoor een situatie die het voor de partijen beter mogelijk maakt om zelf hun geschil zelf oplossen. Deze partijen bepalen zelf de uiteindelijke oplossing en zijn daar zelf voor verantwoordelijk.

Een essentieel aspect van Mediation is geheimhouding en vertrouwen. De plicht om informatie die partijen geven geheim te houden en de vertrouwelijkheid worden vastgelegd in de Mediation overeenkomst, die door de partijen en door de Mediator worden getekend, bij één van de eerste gesprekken. Zie voor meer informatie hierover het onderwerp ‘Mediation overeenkomst’ op de website van het MfN.