Privacy Statement

Vereniging Mediators Noord-Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Vereniging Mediators Noord-Holland verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Vereniging Mediators Noord-Holland worden verstrekt via de website van Vereniging Mediators Noord-Holland of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Mediators Noord-Holland, neem dan contact op.