Wanneer mediation?

In welke situaties is Mediation in het bijzonder van belang?

Als iemand wil beoordelen of Mediation een goed hulpmiddel is dan kan hij/zij daarvoor de volgende vragen beantwoorden.

 • Is het voor de toekomst belangrijk dat de betrokken partijen een goede relatie behouden?
 • Hebben de partijen een gemeenschappelijk toekomstig belang (werk, kinderen, sfeer)?
 • Is het voor de partijen van belang om op korte termijn tot een oplossing te komen?
 • Is er sprake van een vertrouwelijke situatie en is het daarom belangrijk om in kleine kring tot een oplossing te komen?
 • Is het belangrijk dat voor het oplossen van het geschil niet alleen wordt gekeken naar juridische aspecten, maar spelen ook andere aspecten een rol?
 • Willen de partijen iets leren van dit geschil?
 • Is een andere oplossing nodig dan het vonnis van de rechtbank (dat kan worden verwacht)?

Als deze vragen met ja worden beantwoord, dan verdient het aanbeveling om het geschil op te lossen met Mediation.

Er zijn ook situaties waarin Mediation niet goed kan worden toegepast. Dat is het geval als:

 • de bij het geschil betrokken partijen niet mee willen werken,
 • als de partijen niet echt willen onderhandelen,
 • de partijen niet in staat zijn om te onderhandelen,
 • er een grote machtsongelijkheid is van de partijen,
 • er al een langdurige juridische strijd gaande is,
 • er een openbare of principiĆ«le uitspraak over het geschil nodig is