NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed NVM nieuws feed
https://mediatorsvereniging.nl/
Bijgewerkt: 1 uur 26 min geleden

NMv Ledendag 2022: een groot succes!

do, 30/06/2022 - 00:00

Afgelopen maandag vond de NMv Ledendag plaats in het schitterende Bomencentrum in Baarn. Tijdens deze dag hebben de deelnemers genoten van de mogelijkheid elkaar weer live te zien en te spreken en te genieten van inspirerende sprekers en onderwerpen.

De dag begon met de ALV, waarin het bestuur onder andere de belofte (pledge)* van de NMv presenteerde. Deze is door leden bekeken en aangevuld. 

Met name de visie die Prof. dr. Eric Lancksweerdt tijdens zijn keynote aan ons presenteerde zorgde voor veel inzicht en inspiratie om ons mooie beroep in een breder licht te beschouwen. Hij liet ons zien dat er nog zoveel meer kan met mediation. Zelfs het vernieuwen van de democratie door burgerparticipatie valt binnen de mogelijkheden, mits met goede, op mediation gebaseerde gespreksbegeleiding.

Tijdens het middagprogramma konden de aanwezigen kiezen welke presentatie zij wilden bijwonen. Het was soms lastig kiezen uit het aanbod, waaronder presentaties van Jasper Horsthuis (De Scheidingsdeskundige), Daan Schmidt (Storybrand: Storytelling als marketingprincipe voor je eigen praktijk), Henk Karman (Maakt de krapte op de arbeidsmarkt arbeidsmediation interessanter?), Linda Reijerkerk (Centrum voor Conflicthantering) en natuurlijk Gjalt Schippers over de NMv mediationwet*.

De ledendag werd afgesloten door Hans Blokzijl, eigenaar van het Bomencentrum, met een wervend betoog welke eigenschappen van bomen passen bij welke mensen. 

Wij willen graag alle deelnemers, sprekers van harte bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.
En het Bomencentrum willen we bedanken voor de gastvrijheid.

Graag tot de volgende bijeenkomst!

Met hartelijke groet,
Het bestuur van de NMv

* Zowel de belofte als de NMv mediationwet worden nader uitgewerkt en binnenkort op de website gepubliceerd. 

Nieuw ledenvoordeel voor scheidingsmediators

di, 21/06/2022 - 00:00

Bent u als mediator betrokken bij scheidingen? Dan hebben wij goed nieuws voor u. Vanaf heden kunnen leden van de NMv met 10% korting bijeenkomsten van de Scheidingsdeskundige volgen. De Scheidingsdeskundige ondersteunt scheidingsprofessionals door middel van verdiepende en praktijkgerichte opleidingen en praktijkondersteuning.
Meer informatie vindt u op de website: Opleidingen | de Scheidingsdeskundige.
Graag bij aanmelding uw lidmaatschap van de NMv vermelden, dan wordt de korting automatisch toegepast.

Ook kunt u via de digitale leeromgeving ‘Permanent actueel’ van de Scheidingsdeskundige op een efficiënte manier op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent scheidingen. Dit geeft u bovendien toegang tot hoogwaardige naslagwerken én levert het u PE- punten op. Kijk voor meer informatie op onze website: Permanent Actueel | de Scheidingsdeskundige.
Indien u gebruik wilt maken van Permanent Actueel kunt u een e-mail sturen naar NMV-PA@descheidingsdeskundige.nl.

Column juni 2022 - Julia Gerlach

di, 21/06/2022 - 00:00

Dag allemaal,

Een korte column dit keer omdat ik hoop u aanstaande maandag op de NMv Ledendag te spreken.

Wat bijzonder om in het Bomencentrum onze ALV en kenniscarrousel te houden. Een prachtige omgeving met buitenruimtes voor de break-outrooms als het mooi weer is, en dat ziet er wel naar uit. Een heerlijk Italiaans amusebuffet. Een gastheer die ons meeneemt hoe bomen lijken op mensen of juist andersom. En dat zijn nog maar de contouren van de dag.

De inhoudelijke dag is actueel en inspirerend. Lees en hoor de aankondigingen bij de uitnodiging in de nieuwsbrief en/of onze LinkedIn bedrijfspagina.

Omdat we van verschillende kanten het verzoek kregen niet-leden welkom te heten, hebben wij besloten dat ieder lid die zich aanmeldt ook een introducee mee mag nemen. We hebben immers een jubileum jaar en dat willen we natuurlijk uitstralen.
Dat houdt in dat iedereen die zich via de gebruikelijke wijze aanmeldt voor de ledendag, ook een introducee kan aanmelden via info@MOS-events.nl o.v.v. voor- en achternaam, organisatie en email-adres van de introducee.

Voor introducees organiseren we tijdens de ALV een workshop over de bemiddelingsclausule en is er daarna nog tijd om wat te ontspannen of te werken.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Klik hier!

Met warme groet,

Julia Gerlach

Soms zit de arbeidsmediator zelf in de knel

ma, 20/06/2022 - 00:00

Zeer trots zijn wij op Tineke Otter en alle betrokkenen dat het onderzoek naar de wijze van werken voor de arbeidsmediator is afgerond. Een project vanuit de NMv gestart, doch alle qredits en complimenten naar de werkgroep.  De werkwijzer ArbeidsMediation (wAM) is per 15 juni j.l. gelanceerd. Lees verder.

Soms zit de arbeidsmediator zelf in de knel

Uit onderzoek blijkt dat de integriteit van een arbeidsmediator regelmatig (39%) in de knel zit. En dat komt door de kracht van conflictoplossing binnen de geheimhouding en vertrouwelijke setting van een mediation.

Het veroorzaakt een soort black box en schaadt het vertrouwen in het mediationproces. Terwijl het gros van de betrokkenen bij een arbeidsmediation super tevreden zijn over de mogelijkheid om gedoe op de werkvloer met mediation op te lossen. Sterker nog, achteraf gezien, hadden ze het veel liever veel eerder ingezet. Dat kan anders, daarom is de Werkwijzer ArbeidsMediation (wAM) in aantocht.

Lancering van de werkwijzer ArbeidsMediation (wAM)

Op 15 juni is de online werkwijzer Arbeidsmediation (wAM) gelanceerd. www.werkwijzer-arbeidsmediation.nl. De werkwijzer is een initiatief van de projectgroep wAM. Het geeft alle betrokken actoren duidelijkheid over het proces van arbeidsmediation. Antwoorden op veel vragen, verheldering over ieders rol, positie en verwachtingen. Een practice based leidraad waarin elke actor zich kan vinden.

Aanleiding

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor. Mediation kan dan een geschikte interventie zijn. Belangrijke pijlers voor mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Bij een arbeidsconflict zijn verschillende actoren betrokken, ook actoren die niet steeds direct deelnemen aan de mediation. Denk aan HR, bedrijfsarts, juridisch adviseur, verwijzers, casemanager, providers. Hoe blijven zij op constructieve wijze betrokken bij het proces, zonder afbreuk te doen aan de pijlers van mediation? De projectgroep wAM deed hier onderzoek naar en kwam tot aanbevelingen. Door een goede samenwerking wordt conflictoplossing constructiever.

Uitkomsten

In het kader van het onderzoek zijn 133 arbeidsmediators en 108 andere actoren geïnterviewd. Het onderzoek wijst uit dat het middel arbeidsmediation gebaat is bij een kwaliteitskader dat richting, inzicht en houvast biedt. En in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Arbeidsmediation wordt eerder ingezet als er duidelijkheid is over wat arbeidsmediation is en welke voordelen arbeidsmediation oplevert. Arbeidsmediation eerder inzetten als interventiemethode draagt bij aan een duurzamere oplossing van conflicten op de werkvloer. Specifieke uitkomsten van het wAM onderzoek vindt u op de website www.werkwijzer-arbeidsmediation.nl

Kennismaking met minister Weerwind

ma, 20/06/2022 - 00:00

Namens het bestuur van de NMv en haar leden waren Julia Gerlach en Pieter Beuker vertegenwoordigd bij een bezoek/kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. We zijn hartelijk verwelkomd met de uitgesproken woorden dat de minister mediation/mediators een warm hart toedraagt en belangrijk vindt. 

De minister was luisterend en geïnteresseerd waardoor wij onze vereniging goed hebben kunnen plaatsen: de vereniging waarbij wij mediators vanuit alle geledingen, zowel ADR-MfN, als advocaatmediators vertegenwoordigen. Leden zijn zonder enige verplichting vrijwillig lid van onze vereniging en wij dragen uit dat wij onafhankelijk zijn en als belangenbehartiger opkomen voor de sector. Dit alles naar de gedachte van onze ledenraadpleging uit 2020.

De belangrijkste onderwerpen die ter tafel zijn gekomen:

Diversiteit van mediators

Het duiden van de verschillende specialismen hebben wij vanuit onze vereniging goed kunnen verwoorden. Immers heeft een fiscale mediator een andere ‘gereedschapskist’ dan een mediator in het onderwijs of in de zorg. Ook initiëren wij als NMv regelmatig contacten met regionale-en sectorale verenigingen ( “RoSo”).

Hulpzoekend voor rechtzoekend

Onze visie: mensen met een conflict zijn eerst hulpzoekend en daarna rechtzoekend. Mediators kunnen zeker van betekenis zijn bij de extreme werkdruk in de rechtspraak. De "escalatieladder van Glasl" laat dit heel praktisch zien.

Verdeeldheid in het werkveld

De verdeeldheid die ook wij in het werkveld zien, waar wij als belangenbehartiger een belangrijke rol zien en zullen nemen om dit te beslechten. Onze missie om deze verdeeldheid -gezamenlijk met het werkveld- te lijf te gaan door te verbinden, samen te werken en wat maar meer nodig is hebben wij bij de minister aangegeven. De minister verbaast zich over de verdeeldheid in ons werkveld (juist bij mediators) en heeft de indruk dat de commissies die door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingesteld hier wellicht een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Naast bovengenoemde onderwerpen hebben wij ook initiatieven vanuit het Manifest de revue laten passeren, zoals de bemiddelingsclausule, opleidersinitiatieven, expertisecentrum mediation etc. En natuurlijk hebben wij het wetenschappelijke Tijdschrift Conflicthantering meegenomen. Prettig om te horen dat dit tijdschrift werd herkend door de minister.  

Wat ons betreft zijn er nog genoeg goede onderwerpen om nogmaals af te spreken.

Juni 2022
Julia Gerlach en Pieter Beuker 

Word nu lid van de NMv en bezoek gratis onze ledendag en nog meer!

ma, 20/06/2022 - 00:00

Bent u geen lid van de NMv maar wilt u wél graag de ledendag bezoeken?

  1. Als u zich nu aanmeldt als lid van de NMv, dan kunt u gratis deelnemen aan de ledendag op 27 juni a.s. in het Bomencentrum Nederland in Baarn. Klik hier voor alle informatie over deze ledendag.
  2. Als u zich vóór 1 augustus van dit jaar aanmeldt als lid dan u krijgt een professionele promotiefilm cadeau! Laat u zelf zo’n film maken, dan bent u al gauw € 400,- tot € 500,- kwijt. De jaarcontributie aan de NMv bedraagt 195,- (ex BTW). Dus dat is snel verdiend! U kunt kiezen uit een algemene video, een video over arbeidsmediation en een video over familiemediation. Wij personaliseren de video met uw contactgegevens en logo. Hiermee kunt u zich vervolgens op een professionele manier profileren via social media en uw eigen website. 
Aanmelden als nieuwlid van de NMv  Let op: vermeld bij uw aanmelding als nieuw lid bij de vraag ‘hoe bent u met NMv in aanraking gekomen: ‘nieuwsbrief NMv’.
  Naast deze mooie aanbiedingen kent de NMv natuurlijk nog veel meer voordelen. U leest ze hier

Laatste kans: meld u aan voor de NMv Ledendag!

ma, 20/06/2022 - 00:00

Aanstaande maandag 27 juni vindt de ALV en NMv-ledendag live plaats in het Bomencentrum in Baarn, en u kunt zich hier nog voor aanmelden.

ALV
U wordt om 12.00 uur ontvangen met een lunch. Vervolgens presenteren we de jaarcijfers over 2021, praat Julia Gerlach u bij over de nieuwste ontwikkelingen, nemen we afscheid van bestuursleden en verwelkomen we nieuwe, komen we met een voorstel voor de contributie vanaf 2023 én gaan een belofte doen!

Kenniscarrousel
Naast een inspirerende keynote spreker kunt u deelnemen aan 2 workshoprondes waarin kwaliteit en vaardigheden centraal staan. Voorafgaand aan dit programma staat de ALV op de agenda. Aan het eind van de middag is er gelegenheid om onder het genot van een amuse-buffet na te praten met uw collega-mediators en natuurlijk met het bestuur.

Klik hier om u aan te melden voor de ALV, kenniscarrousel of de gehele ledendag

Schrijven voor je vak!

ma, 20/06/2022 - 00:00

Natuurlijk zijn we allemaal benieuwd hoe collega-mediators hun mediation aanpakken. Daarom hierbij een herhaalde oproep om uw mediation, beleidsbemiddeling of conflictaanpak in den brede te delen met collega’s en potentiële opdrachtgevers in het Tijdschrift Nederlandse Mediation (NM).

Bijdragen kunt u leveren in de volgende gebieden: arbeid, overheid, zakelijk, familie en straf. Neem contact op met Hans Bekkers via info@mediatorsvereniging.nl, ook als u sluimerende belangstelling hebt. Hij brengt u vervolgens in contact met het redactielid dat zich bezighoudt met uw vakgebied.
Hans.Bekkers

Bent u nog wat onzeker over uw schrijfkunsten? Tijdens de Week van de Mediation organiseert de redactie van NM een workshop ‘Schrijven voor je vak’. Hier krijgt u tips hoe u op snelle wijze een bijdrage voor de NM kunt schrijven, compleet met oefeningen. Meer informatie over deze workshop volgt binnenkort.

De toekomst van mediation

ma, 20/06/2022 - 00:00

Drie keer per jaar komen regionale en sectorale verenigingen en NMv bijeen in het RoSo (Regionaal Sectoraal overleg) om verenigingszaken en ontwikkelingen te bespreken. In januari van dit jaar ging het over ieders droom over de toekomst van mediation. In mei is een voorstel besproken om hierin concrete stappen te zetten en hoe we daar allemaal aan kunnen bijdragen.

Neemt u plaats aan de themawerktafel over de toekomst van mediation?

Tussen nu en het volgende RoSo overleg in september zal een Themawerktafel worden opgezet in het kader van het Manifest.
Wilt u meedenken over de toekomst van mediation en deelnemen aan deze tafel, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@mediatorsvereniging.nl t.a.v Hans Bekkers.

Daarom mag u de NMv Ledendag op 27 juni niet missen!

ma, 20/06/2022 - 00:00

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de NMv Ledendag 2022 op maandag 27 juni a.s. in het Bomencentrum Nederland in Baarn?

BEKIJK DEZE VIDEO'S van een aantal van de sprekers en hoor waarom u dit niet mag missen:


Voor meer informatie en aanmeldenklik hier