NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed
Bijgewerkt: 19 min 37 sec geleden

Persbericht – Minister Dekker: maak vaart!

di, 12/05/2020 - 12:31

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) vraagt minister Dekker, per brief, vaart te maken met het publiceren van het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation en geeft haar visie op de elementen die deze zou moeten bevatten. Een wet die daadwerkelijk bijdraagt aan duurzame conflicthantering en daardoor een vreedzamer Nederland.

Cultuurverandering

De grootste beroepsvereniging van mediators in Nederland spreekt in haar brief de verwachting uit dat de Wet mediation bevordert en ‘in verbindingstelling’ als norm gaat zien en daarmee leidt tot betere aansluiting van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. In de huidige cultuur overheersen nog steeds ingebrekestelling en procederen, waardoor partijen tegenover elkaar gezet worden. De beoogde wet is een nuttig element in de benodigde cultuurverandering, een breed gedragen wens van de samenleving en de minister zelf.

‘Inverbindingstelling’ als norm

De NMv is voorstander van het stimuleren van oplossingen in onderling overleg. Het inbedden van mediaton als een -op z’n minst- gelijkwaardige vorm van conflictoplossing, naast het bekende gebruik van het toernooimodel is de ‘opt-out’ benadering. Dit betekent dat het normaal is dat conflictpartijen eerst de mogelijkheid van conflictoplossing in mediation beproeven, voordat zij de gang naar de rechter maken. Mediation als vanzelfsprekende (eerste) stap voor het professioneel oplossen van conflicten.

Rechtspraak naast mediation

Vanuit de gedachte van de opt-out moet de overstap mogelijk zijn van mediation naar rechtspraak en van rechtspraak naar mediation in eenvoudige, informele en voortvarende vorm, in een niet-escalerende setting. Daarbij is denkbaar dat partijen in mediation de rechter inschakelen voor een beslissing op onderdelen van het conflict.

‘Mediationrechter’

Daarnaast is NMv is groot voorstander voor de mogelijkheid om een tussenbeslissing te vragen aan de rechter (de ‘Mediationrechter’). Dat geldt ook voor de uitbreiding van bevoegdheden voor de mediator om bij echtscheiding het gezamenlijk verzoekschrift aan de rechter voor te leggen. Zo doende kunnen partijen die stap met behulp van de mediator zelf maken en zijn ze niet verplicht aan het einde van de rit nog een nieuwe formele procedure starten, met alle hoge kosten en onzekerheid die daarmee gepaard gaan.

Kwaliteitsborging

Het borgen van de kwaliteit van mediators en hun diensten is essentieel voor het vertrouwen in het vak van mediation. Daarvoor is het nodig dat er inzicht is in de kwaliteit en ervaring van de mediator. Een keurmerk moet meerwaarde hebben voor de markt en de mediator. Daarnaast moet een mediator aanspreekbaar zijn op de geleverde kwaliteit, middels klacht- en tuchtrecht.

Essentieel voor de kwaliteitsborging is dat NMv, als veruit grootste vertegenwoordiger van de beroepsgroep, betrokken is bij het vaststellen van kwaliteitsnormen, dat er een onafhankelijk register is, dat juridisering van het vak voorkomen wordt en het register ‘eenheid in verscheidenheid’ toelaat.

Titelbescherming

De NMv onderschrijft de noodzaak van titelbescherming. Aan in het register ingeschreven en beëdigde mediators wordt de wettelijk beschermde titel van beëdigd mediator toegekend. Een beëdigd mediator heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Bijlage: 200511 NMv visie op Wetgeving met brief Sander Dekker

Opname webinar Online Mediation beschikbaar

vr, 01/05/2020 - 14:56

De samenvatting van de opnames van de gehouden webinars op 24 en 31 maart zijn beschikbaar in het besloten deel van de website. Je vindt de opname en de toolkit documentatie in de Bibliotheek → Toolkit online mediation. De Bibliotheek is alleen toegankelijk wanneer je bent ingelogd.

Naast een samenvatting van de webinar en de toolkit vind je hier ook een instructiefilmpje over het inrichten van aparte ruimtes tijdens je online mediation.

NMv biedt luisterend oor in coronatijd met 0800-MEDIATION

do, 30/04/2020 - 11:09

‘Samen komen we er sterker uit’

 De NMv pakt haar verantwoordelijkheid met 0800-MEDIATION. Middels een toegankelijke tv-en radiospot ‘Samen komen we er sterker uit’ in de eerste weken van mei biedt de NMv het brede publiek een luisterend oor en steekt ze haar een hart onder de riem.

Juist nu we, zelfs in toenemende mate, conflicten hebben, biedt mediation een uitkomst; zeker met de prognose dat er naast een economische crisis ook een huwelijkscrisisgolf op komst is. En wat te denken van werkgevers die helaas nu impopulaire maatregelen moeten treffen door het wegvallen van business, iets wat vele werknemers raakt. Zie dan met elkaar de (werk)relatie maar eens op een constructieve manier voort te zetten of te beëindigen.

In beide spots wordt ook online mediation aangeboden, hetgeen laat zien dat juist ook deze manier van mediation helpt om conflicten op te lossen, zowel thuis, op het werk als zakelijk.

“Conflicten zullen altijd blijven voorkomen; de kunst is om het op een duurzame manier op te lossen. We zijn dan ook erg blij met deze spots. Al is het alleen al om er samen voor te zorgen dat we tot een vreedzame samenleving blijven komen, waar wij vanuit ons vak een bescheiden, maar niet onbelangrijk steentje, aan mogen en willen bijdragen”, aldus de woordvoerder van de NMv.

Klik hier om beide spots te bekijken:

Tv-spot

Radiospot

NMv lanceert tv- en radiospot ‘Samen komen we er sterker uit’

di, 21/04/2020 - 18:47

Wat al enige tijd op het verlanglijstje van de NMv-leden en het bestuur staat, gaat, dankzij de samenwerking met de STER, plaatsvinden; een NMv tv-spot én zelfs ook een NMv radiospot. Geen commercial, want de gratis zendtijd zoals door STER aangeboden, is bedoeld om een ieder een hart onder de riem te steken in dit coronatijdperk.

Door de STER-projectgroep is in samenwerking met professionele bureaus snel geschakeld. Het doel was een passend product met de juiste boodschap te maken. Een boodschap waarbij mediation in al haar facetten wordt aangeraakt en laat zien dat mediation juist nu helpt om conflicten op te lossen. Thuis, op het werk of zakelijk.

Werk aan de winkel
Daarbij is voortgeborduurd op de animatie van de Week van de Mediation 2019. Deze is coronawise uitgebreid met de mogelijkheid om ook online mediation toe te passen. Juist nu we, zelfs in toenemende mate, conflicten hebben, biedt online mediation een uitkomst; zeker met de prognose dat er naast een economische crisis ook een huwelijkscrisisgolf op komst is. En wat te denken van werkgevers die impopulaire maatregelen moeten treffen door het wegvallen van business, iets wat vele werknemers raakt. Zie dan met elkaar de (werk)relatie maar eens op een constructieve manier te beëindigen. Kortom, werk voor ons als mediator aan de winkel!

Samen
Al is het alleen al om er samen voor te zorgen dat we tot een vreedzame samenleving blijven komen, waar wij vanuit ons vak een bescheiden, maar niet onbelangrijk steentje, aan mogen en willen bijdragen. We houden u via een nieuwsflits en social media zoveel mogelijk op de hoogte wanneer de tv- en radiospots te zien en te beluisteren zijn. Hierbij ontvangt u de link naar beide spots, zodat u deze kunt verspreiden onder uw contacten:

Tv-spot

 

 

 

 

 

 


Radio spot

 

 

 

 

 


Belteam

In de spots roepen we de mensen op om voor meer informatie of vragen contact op te nemen met een belteam via het 0800-MEDIATION nummer. In dit belteam is nog ruimte voor leden! Wilt u ook uw steentje bijdragen dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.
Meld u dan z.s.m. aan via een mail aan info@mediatorsvereniging.nl en vermeld daarbij ook uw mediationspecialisatie. U ontvangt dan de instructies die nodig zijn om mee te doen aan het belteam. Samen met u pakken we dit heel graag op, want;

                          Samen komen we er sterker uit!

 

Ledenenquête biedt inzicht in mening en wensen leden NMv

ma, 06/04/2020 - 21:12

Binnenkort ontvangt u een oproep om uw mening kenbaar te maken over uw wensen en behoeften als NMv-lid. Op de diverse portefeuilles, waaronder belangenbehartiging, marketing & communicatie en ledenvoordeel kunt u aangeven wat u van belang vindt om een tevreden lid te blijven. Dus een oproep aan u: laat deze gelegenheid niet aan u voorbij gaan! Deze ledenenquête is geanonimiseerd en wordt door een externe partij verstuurd en ontvangen. Op deze manier komen we daadwerkelijk tot een objectieve uitkomst. De rapportage van de valide uitkomsten, wordt naar het bestuur van de NMv gestuurd, zodat zij aan de hand daarvan tot een actie-en prioriteitenlijst kunnen komen.

Deze inventarisatie komt enerzijds voort uit de behoefte vanuit het bestuur, omdat juist nu de NMv een doorstart maakt en zij wil peilen hoe het staat met de behoefte van de leden. Anderzijds wil het bestuur u als lid de gelegenheid bieden uw wensen te uiten.

We zijn op zoek naar een representatieve uitkomst; vandaar deze oproep om de enquête in groten getale in te vullen. Wij realiseren ons dat dit van uw kostbare tijd afgaat. Daarom hebben we als blijk van waardering een mooie attentie voor degenen die de enquête invullen, namelijk een kennistool voor uw mediationpraktijk. Met deze geste willen we u van harte bedanken voor uw inzet om bij te dragen aan een krachtige vereniging!

 

Webinar Toolkit voor online mediation helpt mediationvak de crisis door

ma, 06/04/2020 - 21:11

Nu in deze barre tijd de onzekerheid toeslaat en we meer op onszelf zijn teruggeworpen dan anders, ontstaat de noodzaak om tot een andere werkwijze en omgangwijze te komen.

Dit heeft Manon Schonewille ook ter harte genomen en zij nam het initiatief om een webinar te ontwikkelen en aan te bieden aan de leden van de NMv. Dit is door bestuurslid Julia Gerlach omarmt en direct opgepakt. Op 24 en 31 maart werden beide webinars dan ook met meer dan 100 leden per webinar volop bezocht.

Bij deelname aan het webinar is duidelijk dat met de geboden theorie, de tips en trics en toepassingen in de praktijk het een fantastisch instrument biedt om in deze onzekere economische tijd onze leden aan het werk te houden in de eigen praktijk. Online mediation is het antwoord op het blijven oplossen van conflicten op en duurzame manier.

De webinar bood alle ingrediënten die normaliter ook in een live workshop aan de orde zijn; kennisoverdracht, gelegenheid tot vragen stellen en interactie ( de chatbox en mute bieden hiertoe alle gelegenheid). De nagestuurde handout plus theorie is dan ook input voor het toetsmoment dat binnenkort volgt voor de deelnemers aan deze webinar. Hiermee zal duidelijk worden of het geboden college beklijft en met recht deelnemers verder geholpen hebben in de kennis van de toepassing van online mediationtrajecten.

Wanneer de toets met goed gevolg is gemaakt zal de deelnemer een certificaat (uiteraard digitaal) toegestuurd krijgen. De NMv is bezig om tot PE-punten te komen voor betreffende leden die aan bovenstaande hebben voldaan. Hierover volgt spoedig naar betreffende leden bericht.

 

Veilig en privé gebruik maken van Zoom

ma, 06/04/2020 - 20:30

Zoom is op dit moment het meest gebruikte meeting- en vergadertool geworden. Er is daardoor nu veel ophef over de veiligheid en privacy van Zoom. Zij hebben alle nieuwe ontwikkelingen stopgezet en hebben alleen aandacht voor de lopende secutiy issues. Zoom geeft de volgende suggesties om het gebruik van Zoom veiliger te maken en de privacy van de meetings te verhogen.

Onderstaand suggesties om Zoom veilig en privé te gebruiken, met dank aan Peter van der Lugt.

 • Ga naar Zoom.us en log in, ga naar Settings.
 • Gebruik niet de personal meeting ID / de personal meeting room die gekoppeld is aan uw abonnement. Laat Zoom voor ieder gesprek een nieuw en uniek nummer aanmaken (Settings tab, Meeting tab, Use personal meeting ID when scheduling a meeting: uitzetten).
 • Gebruik wél een extra password voor elke meeting (Settings tab, Meeting tab, require a password). Vervolgens kunt u dit password versleuteld meesturen met de uitnodiging: “embed password in meeting link“.
 • Gebruik de wachtkamer (waiting room).
 • Screensharing: laat alleen de host zijn/haar screen delen: Settings tab,  scroll naar Screen sharing, Who can share: Host only.
 • Video: laat gasten niet in de meeting voordat u er bent als host: Settings tab, Meeting tab, ‘Join before Host: uitzetten.
 • Laat uitgeschakelde deelnemers niet opnieuw toe in de meeting:  Settings tab, Meeting tab, scroll naar”In Meeting (basic)”, onderste item: allow removed participants to rejoin: uitzetten.
 • Zet de lopende meeting op slot, zodat er geen nieuwe deelnemers bij kunnen.
 • Schakel file transfer uit:Settings tab, Meeting tab,  scroll naar “In Meeting (basic)”, File transfer: uitzetten.

Op deze manier zorgt u voor de hoogst mogelijke zekerheid dat anderen niet in jouw sessies kunnen inbreken. (credits:  USA Today, StephanieMichele.org, Zoom.us).  Het ziet er voor ons mediators naar uit dat we nog wel even online blijven werken.

Ten overvloede: deze werkwijze voorkomt inbraken van buitenaf tijdens een sessie. Het feit dat Zoom persoonlijke gegevens met of zonder toestemming deelt met anderen, waaronder Google en Facebook valt hier helaas buiten.

Tips voor online meeting- en vergadertools

vr, 03/04/2020 - 21:32

In deze heftige en bijzondere tijd, waar het coronavirus een bijzonder impact heeft op de wereld, op Nederland en ook op ons, zien we dat ook nu mediators zich blijven inzetten om conflicten op te lossen, om nieuwe samenwerking voor de toekomst te realiseren en om te zorgen dat gezinnen kunnen blijven functioneren. En dat moedigen we van harte aan.

Met inachtneming van alle veiligheids- en risicobeperkende maatregelen van het RIVM uiteraard.

De oproep tot ‘sociale onthouding; het niet opzoeken van fysieke sociale interactie wordt ondersteund door het simulatiemodel van de Washington Post dat duidelijk aantoont dat tijdelijke afzondering een significant effect heeft op de verspreiding van het virus. Neem uw verantwoordelijkheid, zoek voorlopig zo min mogelijk gezelschap op en investeer in andere vormen van verbinding. Dat is iets dat we samen kunnen doen.

Wees proactief en onderzoek met uw deelnemers de mogelijkheden tot het omzetten van afspraken naar online coaching. Hieronder een aantal tips voor online tools:

Zoom
Als vooroploper van videobellen biedt Zoom uitstekende audio- en videofunctionaliteiten. Met de gratis versie is het al mogelijk om 100 deelnemers toe te voegen aan een vergadering.  Hiermee kunt u ook buiten kantoor vergaderingen houden.

Waarom Zoom?

 • Het is makkelijk te koppelen aan populaire integraties.
 • Bellen met externen gaat gemakkelijk.
 • Er zijn mogelijkheden om schermen te delen.

Hier moet u rekening mee houden:

 • De premium versie kost € 13,99 per maand, per gebruiker


WebEx
WebEx van Cisco is te vergelijken met Zoom: het is niet moeilijk om met  interne en externe gebruikers te (video)bellen. U kunt het koppelen aan uw e-mail en zo afspraken gemakkelijk inplannen.

Waarom handig?

 • U koppelt WebEx makkelijk aan populaire integraties.
 • Bellen met externen gaat gemakkelijk.
 • Met de WebEx-app kunt u buiten de deur vergaderen.
 • Er zijn e-mailnotificaties voor herinneringen.

Hier moet u rekening mee houden:

 • De premium-versie kost per gebruiker maandelijks € 25,65


Skype
Skype is een internetdienst waarmee u gratis kunt videobellen met mensen uit de hele wereld.

Waarom Skype?

 • U kunt zien wanneer de ander beschikbaar is en uw eigen status aanpassen.
 • De verbinding is voorzien van een encryptie, anderen kunnen dus niet meeluisteren.

Hier moet u rekening mee houden:

 • U moet Skype downloaden en installeren op uw computer. Aansluitend moet u ook een account aanmaken.
 • De andere persoon moet ook een Skype-account hebben.
 • U kunt met maximaal 5 mensen tegelijkertijd  skypen.
 • Het vereist een grote bandbreedte om een goede gesprekskwaliteit te waarborgen.


Whereby
Whereby is een app waarmee u gemakkelijk een videogesprek kunt houden. Het grote voordeel is dat u nergens hoeft in te loggen, waardoor het net even wat makkelijker en sneller in gebruik is.

De pluspunten van deze app:

 • U hoeft u niet te registreren. U kunt gewoon een link naar alle deelnemers sturen.
 • Het is te gebruiken via uw computer, laptop, smartphone en tablet.
 • Het werkt in Chrome, FireFox en Opera, zonder dat u iets hoeft te installeren.

Hier moet u rekening mee houden:

 • U kunt met maximaal 4 mensen tegelijkertijd videobellen
 • Met ieder gesprek maakt u een nieuwe link aan

Wat biedt de Premium-versie?
Hier heeft u beschikking over meer functies, zoals de mogelijkheid om een speciale link te reserveren voor eigen gebruik. Vanaf $ 9,99 per maand.


Google Hangouts
Google Hangouts is een uitgebreide chatdienst van Google waarmee u zowel kunt (video)bellen als chatten. Dit kunt u zowel één-op-één doen als met een groep. Prima voor online vergaderen.

Waarom is Google Hangouts handig?

 • In Hangouts kunt u met maximaal 10 mensen tegelijk videochatten.
 • Het is via uw computer, laptop, smartphone en tablet te gebruiken.
 • Het gebruiksgemak is groot.
 • U kunt gemakkelijk uw scherm delen met anderen.

Wat is wat minder handig?

 • Hangouts werkt niet als meer dan 10 mensen inbellen, dus niet geschikt voor hele grote groepen.
 • Alle deelnemers hebben een Google-account nodig.


Google Meet
Met Google Meet kunt u gemakkelijk met collega’s (video)bellen. De integratie met G-suite zorgt ervoor dat het mogelijk is om tijdens het bellen documenten en presentaties te maken. Met een specifieke inbelnummer kunt u zorgen dat alleen uitgenodigden toegang hebben tot de vergadering.

Wat is er zo handig aan Google Meet?

 • In de proefperiode van 14 dagen kunt u testen of het iets voor u is.
 • U kunt gebruikers van uw bedrijf toevoegen, maar ook mail-aliassen gebruiken.
 • Er zijn mogelijkheden om externe gebruikers toe te voegen.

Hier moet u wel even op letten:

 • De premium business-mogelijkheden kosten € 23 per maand per gebruiker na de 14-dagen proefperiode.
 • In de premium-versie kunnen maximaal 150 deelnemers aan een gesprek deelnemen.


BlueJeans
Dit is een videoconferentietool voor bedrijven die u in uw browser gebruikt. Met deze tool kunt u in meer dan 40 landen gratis bellen, ook met externe partijen. BlueJeans heeft de mogelijkheid om speciale opties voor evenementen aan te schaffen.

Wat is een voordeel van de app?

 • Er is een gratis proefversie van 30 dagen.
 • Het is gemakkelijk aan populaire integraties te koppelen.

Hier moet u rekening mee houden:

 • Premium versie voor € 15,82 per maand.
 • Alleen beschikbaar in de browser.


Join.me
Met Join.Me kan heeft u de mogelijkheid om te videobellen. U kunt presentaties tijdens het gesprek houden en maken en uw scherm delen. Met de overzichtelijke rapportages kunt u gemakkelijk zien hoeveel er gebeld is.

Wat zijn de voordelen?

 • Met 1 klik plant u een vergadering.
 • Met de whiteboard-functionaliteit kunt u een brainstormsessie houden.
 • De app is fijn om onderweg te kunnen vergaderen.

Hier moet u rekening mee houden:

 • Premium-versie kost maandelijks € 24 per gebruiker.


Anymeeting
Met Anymeeting kunt u in HD videobellen en verder bestanden delen. U kunt dit met collega’s en externe partijen gemakkelijk doen. Met de 30 dagen gratis proefversie kunt u een maand bekijken of Anymeeting schikt voor u.

Waarom handig?

 • 30 dagen gratis proefversie.
 • Veiligheid gegarandeerd met de SOC 2-audited cloud.
 • Met de light versie kunnen er 50 mensen worden toegevoegd worden aan een webinar.

Hier moet u rekening mee houden?

 • De premium versie kost per gebruiker $ 298 per maand.

NMv organiseert tweede gratis online seminar/webinar

di, 24/03/2020 - 19:27

Wat een overweldigende reacties hebben we ontvangen op de gratis online seminar! In nog geen 48 uur ontvingen we meer dan 100 aanmeldingen voor de seminar op 24 maart.

Daarom organiseren we op dinsdag 31 maart van 19.00 tot 20.00 uur nogmaals de online seminar: Toolkit voor succesvolle online mediation.

Wil jij in deze tijd van social distancing toch je dienstverlening op professionele en effectieve wijze voortzetten? Meld je dan nu aan voor de seminar. Aanmelden kan via info@mediatorsvereniging.nl.

Wees er snel bij, want de aanmeldingen lopen nog steeds binnen en ook voor deze seminar geldt een max van 100 deelnemers.

Manon Schonewille is de facilitator van het seminar en zal de volgende thema’s bespreken:

 • Toepassen van online mediation, in welke gevallen kun je dat beter wel/niet doen?
 • De technische mogelijkheden van online mediation met een platform als ZOOM, hoe voer je daar groeps- en individuele gesprekken mee?
 • De administratieve /juridische kant van online mediation: hoe ga je met de ondertekening van de mediationovereenkomst om, hoe leg je afspraken vast?
 • Wat is het verschil met face-to-face mediation; aandachtspunten voor interventies, stap voor stap.
 • Best practices: tips & tricks voor online mediation; de online mediator checklist.

Het is een interactief seminar met volop ruimte voor vragen. Mocht je nu al een vraag hebben, post die in de NMv-LinkedIn groep.

Door het organiseren van dit seminar wil de NMv haar leden helpen om in deze lastige tijden de kwaliteit van de dienstverlening op en top te houden.

NMv organiseert gratis online seminar/webinar

zo, 22/03/2020 - 21:08

Op 24 maart aanstaande (19.00 – 20.00) organiseert de NMv kosteloos een online seminar/webinar voor haar leden over succesvolle online mediation.

Manon Schonewille is de facilitator van het seminar en zal de volgende thema’s bespreken:

 • Toepassen van online mediation, in welke gevallen kun je dat beter wel/niet doen?
 • De technische mogelijkheden van online mediation met een platform als ZOOM, hoe voer je daar groeps- en individuele gesprekken mee?
 • De administratieve /juridische kant van online mediation: hoe ga je met de ondertekening van de mediationovereenkomst om, hoe leg je afspraken vast?
 • Wat is het verschil met face-to-face mediation; aandachtspunten voor interventies, stap voor stap.
 • Best practices: tips & tricks voor online mediation; de online mediator checklist.

Het is een interactief seminar met volop ruimte voor vragen. Mocht je nu al een vraag hebben, post die in de NMv-LinkedIn groep.

Door het organiseren van dit seminar wil de NMv haar leden helpen om in deze lastige tijden de kwaliteit van de dienstverlening op en top te houden.

Ben je lid van de NMv? Meld je aan via info@mediatorsvereniging.nl 

Ben je nog geen lid en wil je wel meedoen? Neem dan ook contact op met  info@mediatorsvereniging.nl 

We zien je graag dinsdag 24 maart!

Extra nieuwsbrief NMv

vr, 20/03/2020 - 10:35

Beste mediators,

Wat een heftige en bijzondere tijd maken we mee. Nederland en de wereld: complete focus om onze gezondheid veilig te stellen.

Het coronavirus heeft een bijzonder impact op de wereld, op Nederland en ook op ons. De door de overheid getroffen maatregelen hebben een aanzienlijke invloed op ons sociale en economische leven.

Tegelijkertijd brengt deze tijd ook saamhorigheid. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar, de ruzie in het team wordt even geparkeerd om samen de schouders er onder te zetten. Mooi om te zien dat we elkaar in echte crisis weten te vinden. Dat is natuurlijk waar wij als mediators voor staan.

Lees hier de complete nieuwsbrief.

Coronavirus COVID-19

vr, 13/03/2020 - 11:27

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor de bijeenkomste van de NMv. De overheid en organisaties werken er hard aan om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Bij de NMv volgen we de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

Op dit moment betekent dit dat de geplande evenementen tot 100 deelnemers doorgang blijven vinden, met inachtneming van de geadviseerde sociale omgangsvormen en persoonlijke hygiënische maatregelen.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en mocht de situatie daar toe aanleiding geven, dan geven wij een eventuele veranderde positie direct door.