NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed
Mediatorsvereniging
Bijgewerkt: 9 uur 28 min geleden

Minister, zet mediators in! Laagdrempelige en duurzame conflictoplossing voor iedereen die dat nodig heeft!

wo, 06/11/2019 - 10:18

Donderdag 7 november vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de herziening rechtsbijstand. Naar aanleiding daarvan heeft de NMv – de beroepsvereniging voor professionals in mediation – onderstaande notitie aan minister Dekker gestuurd.

Sinds het bekendmaken van de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand ingrijpend te hervormen, klinkt er luide kritiek vanuit de juridische wereld. Dit leidde zelfs tot acties van advocaten begin van dit jaar. De NMv publiceerde hierover al een uitgebreide opinie op haar website, een samenvatting hiervan verscheen begin dit jaar in de NRC.
In het Tijdschrift Conflicthantering 4 publiceerde de NMV het artikel “Mediation als vanzelfsprekende optie” en in uitgave 5 van 2019 pleitten we voor maatwerk voor echtscheiding in het artikel “De cliënt verdient efficiëntie en de mediator vertrouwen”.

De meest gehoorde kritiek: mensen met een lager inkomen zijn de dupe en hebben straks geen toegang meer tot goede, onafhankelijke rechtshulp. Een begrijpelijk en belangrijk punt van zorg dat ook door mediators wordt gedeeld. Minister Dekker zal op dit punt beter dan vooralsnog het geval is geweest, moeten uitleggen hoe de effecten er straks in de praktijk uit gaan zien. Het is minder begrijpelijk dat de grotere rol die in het nieuwe stelsel mogelijk voor mediators is weggelegd, met name door advocaten als niet wenselijk worden gezien. Wanneer het namelijk daadwerkelijk om het belang van de burger gaat en om de toegankelijkheid van goede professionele hulp bij conflicten voor iedereen die dat nodig heeft, dan kunnen mediators, advocaten en andere (rechts)hulpverleners beter samenwerken dan elkaar onnodig beconcurreren.

In een goed functionerend rechtsstelsel is voor zowel advocaat als mediator plek. Zoals procederen niet altijd tot een oplossing leidt, is mediation ook niet bij elke zaak de beste methode.

Het credo ‘minder procedures, meer oplossingen’ waarmee Dekker zijn herzieningsplannen presenteerde, is niet uit de lucht gegrepen. Het stelsel is aan hervorming toe.

De rechtsstaat beweegt niet snel genoeg mee met de toenemende vraag naar simpele en oplossingsgerichte procedures. De reflex van partijen die met elkaar in conflict zijn, is in Nederland meestal een gang naar advocaat en rechter. Een keuze voor mediation hoort daar ook bij te zitten. Wet- en regelgeving kan er een belangrijke rol in spelen om dit eerder en nadrukkelijker bij burgers onder de aandacht te brengen. De rechtshulppakketten die worden ontwikkeld moeten laagdrempelig en oplossingsgericht zijn. Een paradigmashift van ‘ingebrekestelling’ naar ‘inverbindingstelling’. Mediation is een gelijkwaardige optie – naast de gang naar de rechter.

Minister, zorg voor voldoende stimulans en financiering van mediation. Want op dit moment is de verhouding scheef en is mediation géén gelijkwaardige optie. Slechts 6% van de rechtsbijstand gaat nu naar mediation. Een gemiste kans gezien het hoge slagingspercentage waarop de Nederlandse mediationpraktijk kan bogen in conflicten van zeer uiteenlopende aard. Ook rechters zien dit in toenemende mate en stimuleren partijen de laatste jaren al steeds vaker om gedurende het proces samen tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld via mediation.

Meer aandacht voor mediation zal uiteindelijk leiden tot een welkome herijking van onze conflictcultuur. Een conflict uit handen geven zodra het niet lukt om het zelf op te lossen is eigenlijk vreemd: vaak weet je heel goed wat de oplossing zou moeten zijn en waarom zou je niet zelf de regie kunnen houden? In een gezonde conflictcultuur hoort daarom nog een extra stap tussen het zelf oplossen en het nemen van juridische stappen. Namelijk dat je eerst nog kijkt of je er met goede begeleiding samen uit kunt komen. Kortom: laagdrempelige en duurzame conflictoplossing voor iedereen die dat nodig heeft. In zo’n stelsel is voor advocaat én mediator plek.

Hiervoor zet de NMv zich in. We lobbyen in Den Haag, we spreken met Tweede Kamerleden, we nemen deel aan de pilots en werkgroepen die Justitie ontwikkelt om invulling te geven aan een betere voorziening voor de rechtsbijstand, we leveren expertise, goede voorbeelden, schrijven opinies en denken mee. Dat doen we in samenwerking met de NMv Ambassadeurs en collega-mediatorsverenigingen.
Samen kritisch én constructief.

Aandacht voor samengestelde gezinnen

di, 05/11/2019 - 14:07

Tijdens het NMv-event ‘It’s all in the family’ vertelde keynotespeaker Marlijn Kooistra-Popelier over mediation in samengestelde gezinnen – een belangrijk aspect van familiemediation dat vaak nog wat onderbelicht blijft. Samen met filosoof Corrie Haverkort en advocaat Aleide Hendrikse-Voogt schreef Kooistra-Populier het boek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin’ en ontwikkelde ze het Stiefouderschapsplan. Kern hiervan zijn de zeven specifieke kenmerken van samengestelde gezinnen, waarbij onder meer aandacht is voor het ouderschap dat ex-partners

blijven delen, het wonen in twee huizen en het omgaan met meerdere loyaliteiten.

Tijdens haar presentatie vertelde Kooistra-Popelier over het zeer hoge percentage scheidingen onder tweede huwelijk, met soms zeer nadelige gevolgen voor de betrokken kinderen. Die hebben zich opnieuw gehecht, en daarvan afscheid nemen heeft impact. Het samenvoegen van gezinnen na een scheiding gebeurt vaak erg snel, zo heeft ze in de praktijk gemerkt. Extra aandacht voor de uitdagingen binnen zo’n samengesteld gezin is dus belangrijk, en daar ontbreekt het vaak aan. “Na een scheiding brengt een nieuwe relatie enorm veel positieve emoties met zich mee, het is leuk, spannend, opwindend. Dan voelt het niet altijd logisch om heel erg stil te staan bij de gevolgen van een samengesteld gezin. Terwijl je daar juist een stevige basis mee legt en veel toekomstige spanningen kan voorkomen”, zo zegt ze. Hoe je daar het beste mee omgaat, en welke afspraken je bijvoorbeeld over de kinderen maakt, kan ook in het initiële echtscheidingstraject al worden besproken.

Op stiefplan.nl is meer over het Stiefouderschapsplan te vinden, met tips voor ouders in samengestelde gezinnen en een interessant aan bod voor mediators waaronder een driedaagse cursus over de materie.

Week van de Mediation in de media

di, 05/11/2019 - 13:53

Ook dit jaar hebben de NMv-mediators met hun acties in het land weer veel mooie media-aandacht behaald. Zo vertelt Tabitha van den Berg van Mediation Amsterdam in Het Parool over de heen-en-weergesprekken die ze met haar andere mediators uit Amsterdam-Noord op het hoofdstedelijke pontveer organiseerde. “Partners die scheiden, familie- en burenruzies, hommeles op het werk. Vaak heeft iemand behoefte aan een luisterend oor, terwijl de omgeving geneigd is met goedbedoelde adviezen te strooien: doe dit, pak het zo aan. Beter is: even luisteren. Een probleem wordt helder wanneer je erover praat”, zo zegt Tabitha over de onderwerpen die zoal voorbijkomen. De pont is daarvoor een prettige locatie, zo zei ze daarnaast. “Het is een ontmoetingsplek voor Amsterdammers. Een plek waar mensen geen haast hebben, nergens heen kunnen.”

In het Haarlems Dagblad en gelieerde regionale titels gaan NMv-ambassadeurs Margit Ansink en Rachel Schulte uitgebreid in op hun vakgebied. “Familiebanden kunnen enorm sterk zijn, maar de impact kan verwoestend zijn als het misgaat”, zo zegt Ansink in het stuk. Schulte gaat onder meer in op de uitdagingen die bij co-ouderschap komen kijken. “Tijdens een relatie is de zorg voor de kinderen ook niet altijd fiftyfifty geweest. Week op, week af is voor kleine kinderen niet per se fijn. Dan zijn ze weer bij papa, dan weer bij de oppas, dan weer bij mama.” Daarnaast vertellen de mediators over de andere zaken die ze in hun praktijk tegenkomen, zoals de ontvlechting van familiebedrijven of hoogoplopende arbeidsconflicten.

De diverse ‘open huizen’ die door mediators in heel het land werden georganiseerd, konden ook op veel regionale aandacht rekenen. Bijvoorbeeld in het Weekblad Vijfheerenlanden, dat haar lezers informeerde over het open huis dat Christina Hosman Mediation in Leerdam hield en waar geïnteresseerden meer te weten konden komen over familiemediation.

Eberhard van der Laan Mediation Award 2019 naar Carry Knoops-Hamburger

wo, 16/10/2019 - 15:33

Advocaat Carry Knoops-Hamburger heeft de Eberhard van der Laan Mediation Award 2019 gewonnen. Dat is gisteren bekend gemaakt tijdens een evenement van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) dat ter gelegenheid van de Week van de Mediation (14 t/m 18 oktober) werd georganiseerd. NMv-voorzitter Frederique van Zomeren roemde de ‘persoonlijke en beroepsoverstijgende betrokkenheid’ waarmee Knoops-Hamburger opkomt voor mensen die dat zelf niet goed kunnen. De andere genomineerde waarop de NMv-leden dit jaar konden stemmen was minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Knoops-Hamburger noemde het tijdens de uitreiking een grote eer om de award in ontvangst te mogen nemen. Daarnaast sprak ze over haar werkzaamheden voor het ‘Innocence Project’ en de stichting ‘Miles 4 Justice’.

Mr. Carry Knoops-Hamburger is directeur en managing partner van het in Amsterdam gevestigde Knoops’ advocaten en zet zich al jarenlang in voor mensenrechten. Zo staat ze ondere meer aan de wieg van het Knoops’ Innocence Project: een non-profit programma dat erop gericht is om onterecht veroordeelden in Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen een stem te geven. Meerdere onterecht veroordeelde Nederlanders, die soms jarenlang vastzaten, zijn via deze weg vrijgekomen.

Ook zette zij de stichting Miles4Justice op, dat onder meer zeiltochten organiseert om zo geld in te zamelen voor doelen die mensenrechten versterken. Uit het juryrapport blijkt dat de NMv met name waardeert hoe Knoops-Hamburger binnen haar werkzaamheden – in de geest van de mediationpraktijk – vaker kiest voor ontspanning en contact, dan voor strijd. Zo is er tijdens de zeiltochten van Miles4Justice bijvoorbeeld aandacht voor soldaten en politiemannen en -vrouwen die tijdens hun werk PTSS en in conflict zijn gekomen met hun werkgever. Gedurende de zeiltochten gaan deze partijen op een gemoedelijke manier met elkaar in gesprek, zodat het wederzijdse begrip weer ruimte krijgt.

De Eberhard van der Laan Mediation Award geldt als de opvolger van de NMv Mediation Impact Award en is vernoemd naar de eerste winnaar. De in 2017 overleden oud-burgemeester van Amsterdam geldt als een van de grondleggers van mediation in Nederland. Zo liet hij als burgemeester honderden ambtenaren trainen in mediationvaardigheden. Met het uitreiken van de prijs wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen. Vorig jaar ging de prijs naar Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Geslaagd NMv-event ‘It’s all in the family’

wo, 16/10/2019 - 15:32

Dinsdag 15 oktober vond het zeer geslaagde NMv-event ‘It’s all in the family’ plaats. Deze inspirerende, leerzame en verbindende dag werd gehouden in het kader van de Week van de Mediation, waarin dit jaar familie mediation centraal staat.  Marlijn Kooistra-Popelier vertelde over mediation bij samengestelde gezinnen, een onderwerp waar veel mediators direct of indirect mee te maken hebben.

Tevens kon men diverse verdiepingssessies volgen, waarin men kennis op kon doen over één van de volgende familiemediation-onderwerpen:

1. premarital mediation door Fred Schonewille
2. mediation bij mensen met autisme door Marjon Kuipers
3. gespreksvoering met kinderen door Annelies Hendriks
4. erfrechtmediation door Pauline Schonewille

Aan het einde van de dag is op feestelijke wijze de Eberhard van der Laan Mediation Award 2019 uitgereikt aan advocaat Carry Knoops-Hamburger.

 

 

 

Mediators sturen noodkreet aan minister Dekker: geld tekort dreigt mediation in strafzaken tot stoppen

za, 12/10/2019 - 08:35

De Vereniging Mediation in Strafzaken, gesteund door de beroepsvereniging van mediators NMv schrijven dit in een noodkreet aan minister Dekker, de bewindsman voor rechtsbescherming.
Beide organisaties vinden dat de minister met structureel meer geld over de brug moet komen, want dit is het derde achtereenvolgende jaar dat het geld voor dit project niet toereikend is.

Dit jaar zijn 1000 zaken aangemeld, waarbij slachtoffers en verdachten hebben toegezegd om met elkaar te praten. De afgelopen jaren was het slagingspercentage 80%, zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie.
Als slachtoffers en daders met elkaar praten, is gaat het herstel van het slachtoffer sneller en is de recidive-kans bij de dader aantoonbaar minder. Een win-win situatie die nu tot stilstand komt.
Volgens de twee mediationorganisaties kan het niet zo zijn dat een gesprek tussen dader en slachtoffer niet door kan gaan vanwege geldgebrek bij justitie. Toch zal dat deze maand het geval zijn, wanneer minister Dekker niet alsnog besluit tot voortzetting van de financiële steun voor het project

Nog twee opvallende details in deze zaak:
-de beantwoording op kamervragen hierover, is deze week is door Minister Dekker voorlopig uitgesteld.
-de coördinerend rechter van Mediation in Strafzaken, Judith Uitermark heeft ook haar zorgen geuit bij de minister;

Brexit-conflict? Kies voor cross-border mediation

wo, 09/10/2019 - 10:13

Komt het er op 31 oktober 2019 dan echt van? Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met of zonder deal? Hoe dan ook: de onzekerheid voor bedrijven, beleidsmakers én burgers wordt er na de 31ste niet per se minder op. Sterker nog, als het stof is opgetrokken en langzaamaan duidelijk wordt wat de impact van de Brexit zal zijn, liggen tal van conflicten op de loer.

In veel conflicten gaat het naast het juridische vraagstuk ook om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Dat betekent dat er meer nodig is dan alleen de wet om het conflict op te lossen en meer dan alleen een rechter die aan de hand van die wet oordeelt over het gelijk van de partijen. Voor wie in een conflict rond de Brexit is verwikkeld of terecht dreigt te komen, kan cross-border mediation daarom uitkomst bieden.

Zoals bij elk grensoverschrijdend conflict, is cross-border mediation zeer complexe materie. Er is sprake van allerlei verschillen: cultuurverschillen, uiteenlopende definities van mediation, verschillende rechtsstelsels, andere verwachtingen van het proces en omgangsvormen, en een verschillende onderhandelingsinsteek en -toon. Wanneer het proces niet goed wordt begeleid, betekenen deze verschillen grote risico’s voor het vertrouwen tussen de betrokken partijen. Het vertrouwen, dat zo cruciaal is om een mediationtraject tot een succes te maken.

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) zet zich in om conflicten die rond de Brexit ontstaan of dreigen te ontstaan in goede banen te leiden.

NMv-event: ‘It’s all in the family’

ma, 02/09/2019 - 13:54

Op dinsdag 15 oktober ben je van harte welkom op ons NMv-event ‘It’s all in the family’; ook bijzonder interessant voor mediators op andere gebieden. Deze dag wordt gehouden in het kader van de Week van de Mediation, waarin dit jaar familie mediation centraal staat. Het belooft een inspirerende, leerzame en bovenal verbindende dag te worden, speciaal voor de leden van de NMv, introducees en verwijzers.

Omdat het thema ‘It’s all in the family’ is, hebben we een spreker voor het plenaire gedeelte uitgenodigd die vertelt over mediation bij samengestelde gezinnen – een onderwerp dat veel van onze leden raakt. Naast deze boeiende spreker bieden we nog een paar verdiepingssessies aan, waarin je je kennis over één van de volgende familiemediation-onderwerpen kunt vergroten:

1. premarital mediation;
2. mediation bij mensen met autisme;
3. gespreksvoering met kinderen;
4. erfrechtmediation.

Aan het einde van de dag reiken we de Eberhard van der Laan Mediation Award uit. Elk jaar schenkt de NMv bijzondere aandacht aan mensen die – door hun optreden en persoonlijkheid – een verbindende rol in de samenleving spelen en uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving.

We sluiten de dag af met een drankje en hapje. Tijdens deze afsluiting is er veel ruimte voor interactie en netwerken.

Programma
13.30 – 14.00 uur – Ontvangst deelnemers
14.00 – 14.15 uur – Welkom door Frederique van Zomeren, voorzitter NMv
14.15 – 15.00 uur – Plenaire presentatie over mediation bij samengestelde gezinnen
15.00 – 15.30 uur – Break with a bite
15.30 – 16.30 uur – Verdiepingssessies met keuze uit de onderwerpen premarital mediation,
mediation bij mensen met autisme, gespreksvoering met kinderen en erfrechtmediation.
16.30 – 17.00 uur – Uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award
17.00 – 18.00 uur – Interactieve netwerkborrel

PE-punten en kosten
• de aanvraag voor PE-punten is in behandeling;
• de kosten voor deelname voor NMv-leden bedragen: € 40,= ex BTW;
• de kosten voor deelname voor niet-NMv-leden bedragen: € 75,= ex BTW;
• wilt u een verwijzer meenemen als introducé, dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding.

Locatie
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Kontakt der Kontinenten is eenvoudig te bereiken zowel per auto als OV. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig en het de bushalte ligt op korte afstand.

Aanmelden
Aanmelden voor de gehele dag kan via dit formulier.
Meld je snel aan, want vol is vol!

Vanuit het bestuur kijken wij uit naar een mooie dag!