NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed
Mediatorsvereniging
Bijgewerkt: 17 uur 3 min geleden

Meedenken over een Master conflicthantering op iedere universiteit?

do, 18/07/2019 - 12:17

 

De gang naar de rechter is meestal nog hoofdregel als partijen en hun advocaten er niet in slagen om een oplossing te vinden voor een geschil. De toga juristen van de toekomst (rechters, advocaten en officieren van justitie) leren tijdens hun universitaire studie de spelregels van het toernooimodel. Ze leren  de regelIs civiel- bestuurs- en strafprocesrecht.  Met moot-courts oefenen ze hoe ze  een zaak zo goed mogelijk (eenzijdig) moeten bepleiten.

Je zou verwachten dat anno 2019 de universitaire opleiding voor toga juristen allround is, d.w.z. dat ze het complete pallet van conflict oplossingsmethoden leren.  Onderhandelen en mediation zou een verplicht vak moeten zijn.

In de VS en het Verenigd Koninkrijk is dit al zo. Samenwerking tussen de juridische en psychologische faculteiten resulteert in de uitstroom van een generatie ‘Dispute resolution professionals’, die klaar zijn voor de toekomst.

Wat zou het mooi zijn als in de juridische opleidingen in Nederland mediation een prominente vaste plaats zou krijgen. Daarvoor is nodig dat de universitaire wereld het belang hiervan gaat inzien. Elke faculteit een Master conflicthantering. Elke faculteit een hoogleraar ADR. Specialistische keuze vakken, zoals arbeidsmediation, familie mediation, Herstelbemiddeling, zakelijke mediation. Wetenschappelijk publicaties over mediation. Et cetera.

Om te trachten deze beweging in gang te zetten is er onder auspiciën van de NMv een Taskforce Universiteiten en Mediation opgericht. Daarvoor worden nog enkele deelnemers gezocht. Mediators met tijd en energie om dit van de grond te tillen.

Interesse?

Bel of mail Bart Neervoort (0653202437, neervoort@medarba.nl) of Belinda van Riesen (0652477408, info@prizma.nl.)

Wie wint Eberhard van der Laan Mediation Award 2019?

di, 25/06/2019 - 13:09

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) schenkt elk jaar bijzondere aandacht aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving, waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen. Deze waarden zijn dezelfde als die gelden voor Mediation en verdienen daarmee de Eberhard van der Laan Mediation Award.

In de komende Week van de Mediation, van 14-18 oktober, gaan we deze Award weer uitreiken. Aan u de vraag of u personen, boegbeelden, wilt nomineren. Mensen waarvan u vindt dat zij een verbindende rol in de samenleving spelen en onze waarden hebben uitgedragen.
Via een mail aan het secretariaat kunt u uw nominatie en motivatie waarom, kenbaar maken, info@mediatorsvereniging.nl. Wat maakt dat uw kandidaat deze Award zou moeten winnen?

OOR – innovatief project voor mediators en buurtbemiddelaars

ma, 24/06/2019 - 13:58

In het arrondissement Overijssel heeft een pilot plaatsgevonden op initiatief van Overijsselse Overlegrechter (OOR). OOR biedt aan mediators en buurtbemiddelaars een ingang om een (deel-)geschil snel, eenvoudig en goedkoop aan een rechter voor te leggen, als partijen onverhoopt zelf die hobbel niet kunnen nemen en de kwestie in de weg staat bij het bereiken van algehele overeenstemming en het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Het is een rechtsgang die gebaseerd is op artikel 96 van het Wetboek van Rechtsvordering. OOR is bereid om mediators en buurtbemiddelaars in dit verband als gemachtigden te beschouwen, die de zaak dan voor hun cliënten d.m.v. een aanmeldformulier bij onze rechtbank kunnen aanmelden. Dat betekent dan, dat niet alleen rechters zaken doorverwijzen naar mediators, maar dat op die manier het omgekeerde ook mogelijk is: mediators verwijzen door naar de rechter.

Op deze manier hopen de initiatiefnemers dat deze snellere, goedkopere en eenvoudige manier om een (deel-)geschil aan een rechter voor te leggen, iets kan toevoegen aan de dienstverlening die mediators hun cliënten kunnen bieden.

De wettelijke bepalingen over de ‘relatieve bevoegdheid’ van de rechter kunnen daarmee worden gepasseerd. Het is dus nieuws voor de mediators in het hele land. Mediators uit het hele land kunnen eventueel hun (deel-)geschillen aan de Overijsselse Overlegrechter voorleggen.
Met dien verstande, dat OOR niet bereid is om, zonodig, op locatie te komen kijken als het buiten onze provinciegrenzen is. Partijen zullen bereid moeten zijn om hun zaak in Overijssel te komen bespreken.

Daarvoor is een apart aanmeldformulier voor mediators ontworpen, OOR aanmeldformulier. Ook is een brief aan de ketenpartners, OOR Brief ketenpartners, en een flyer ontwikkeld, OOR Folder.

Op de site van De Rechtspraak staat ook informatie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Regels-en-procedures/Paginas/overlegrechter.aspx

Mediation, top of Mind – geslaagde dag voor verbinding onder mediators

vr, 21/06/2019 - 14:19

Op 6 juni zinderde het in het WTC Almere op de 26th Floor! De positieve energie van de aanwezige mediators alsmede de inspirerende sprekers maakten dat het een ongelooflijk mooie dag werd. De opkomst bij de ALV was al groot; een goed teken van verbinding van aanwezige leden die daarmee hun betrokkenheid tonen aan de NMv als vereniging.

Er was voldoende gelegenheid om vragen aan het bestuur te stellen in een constructieve sfeer. Samen bouwen aan de vereniging maakt dat we samen onze toekomst bepalen. De toekomst van mediaton als vak en van ons als NMv-mediators in het bijzonder. Dat werd onderschreven door de aanwezige leden, en uiteraard ook door het bestuur; wij zijn de grootste vakvereniging en dat mogen we uitstralen ook!
Janine Janssen startte als eerste spreker tijdens de PE-Carrousel en zij kreeg de zaal om met haar mooie betoog doordrenkt met anekdotes, gebaseerd op wetenschap en ook met een flinke dosis humor; deze combinatie leverde haar een staande ovatie op!

Bij de voortreffelijke lunch was het moment daar om bij te praten met collega’s; een moment van herkenning en plezier.
Na de lunch pakte Patrick van Gils zijn podium en kreeg ook de sceptici richting verkoop aan het pitchen! Een mooi moment voor velen; vertel nu maar eens wie je bent als mediator en op welke wijze jij je onderscheidt van jouw collega mediator. Met een ‘hand’ige techniek en met respect voor elkaar beleefden we een gezamenlijk groeimoment, alvorens Patrick zijn enthousiaste workshop afsloot.

Daarna kwam het moment waarop we onze eigen keuze konden maken ten aanzien van het volgen van een passende workshop; Herstelcirkels, Mediation in het Engels of Luisteren van Binnenuit; genoeg diversiteit voor een ieder. Dit leverde opnieuw mooie gesprekken en inzichten op en meer dan genoeg gespreksstof voor bij de interactieve netwerkborrel. Per regio werd het een ieder mogelijk gemaakt om een maatje te vinden om samen acties mee op te pakken, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Mediation aanstaande oktober. Samen sterk en veel gezelliger dan alleen is daarbij de achterliggende gedachte; iets wat ook zeker door de leden van het ambassadeursnetwerk ondersteund wordt.
Vanuit het bestuur mogen we terugkijken op een inspirerende, gezellige en interactieve dag waarbij daadwerkelijk tot verbinding is gekomen; exact zoals wij ons vak voorleven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Mediators

vr, 21/06/2019 - 13:36

Toen in 2015 het moorden losbarstte in Parijs, werden een paar mediators in Nederland onrustig. Hoe kan het, vroegen ze zich af, dat mensen elkaar kapotschieten omdat hun religies verschillen. Of omdat “de andere kant” als dodelijk gevaar wordt ervaren. Of…doordat blinde, destructieve haat alles overneemt.
Dat kan niet, zeiden die mediators tegen elkaar.

Dat kan niet omdat wij, mediators, als geen anderen weten dat er een uitweg is. Wij weten welke effecten een goed, eerlijk en open gesprek kan sorteren. We weten dat een gesprek bijdraagt aan het inzien waar de pijn of het verlangen van de ander huist. We weten dat wanneer vechtende mensen beginnen te snappen dat een simpele verontschuldiging of een blijk van empathie -hoe onhandig ook tot uitdrukking gebracht- de haat kan verkleinen en het pad van samenwerken naderbij brengt.  Wij mediators weten dat alleen via een gesprek een conflictsituatie kan transformeren tot een intens zoeken naar uitwegen uit de gehavende relatie en de gebroken communicatie.
Ook in de samenleving.

Daarmee werd Het Nationale Gesprek geboren. Een initiatief van MfN geregistreerde mediators die tot de overtuiging zijn gekomen dat zij de samenleving iets belangrijks te bieden hebben. Namelijk professioneel begeleide gesprekken tussen totaal onbekenden. Desnoods tussen ‘vijanden’.
De mediators die zich hiervoor inzetten doen dat volledig onbezoldigd. Als geschenk aan een samenleving die door scheldpartijen, vooroordelen, haten, zich afsluiten van anderen, vijandbeelden en polarisering uiteen lijkt te vallen.
Wij mediators hebben als beroep het opzetten en begeleiden van kwalitatief hoogstaande gesprekken. Laten we die in de samenleving opzetten, vooral tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, of bij wie het onwaarschijnlijk is dat ze ooit een woord zullen wisselen. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mediators. Die kan je voelen, of die kan je onzin vinden. Het is een keuze.

Na vijf jaar gesprekken te hebben georganiseerd en begeleid in gemeenten als Haarlem, Wassenaar, Katwijk, Molenwaard, Helmond, Zeist of Kampen zijn we op een kruispunt beland. Met vragen:

 • Staan we alleen in onze maatschappelijke betrokkenheid?
 • Zitten we op het juiste spoor?
 • Staat onze beroepsgroep open voor een oproep tot maatschappelijke verantwoordelijkheid?
 • Zijn we effectief?

We voeren gesprekken met de besturen van MfN en NMv. We hebben een netwerk van een kleine 200 mediators die oproepbaar zijn voor het begeleiden van gesprekken…maar is het genoeg? We willen de vraag verbreden: hebben we überhaupt een maatschappelijke verantwoordelijkheid? En zo ja: hoe moet die vorm krijgen? Via de gemeenten is een weg die we kozen, maar die weg is traag en soms frustrerend ambtelijk. Kunnen we als mediators, als ambassadeurs van ons beroep, als maatschappelijk betrokken professionals, een vorm vinden die effectief is?

We zijn dus in gesprek en leggen deze vraag graag voor aan de beroepsgroep. Aan alle segmenten: advocaat-mediators, psycholoog mediators, eenzame zzp-ers en drukke kantoren, aan ADR-ers en MfN-ers, aan iedereen.
Wat we weten is dit: als de mensen eenmaal bijeen zijn gebracht dan worden ze enthousiast. In Katwijk nam een groep burgers onlangs zelfstandig het initiatief tot een 2e gesprek. Ze vonden het na een eerste gesprek een openbaring dat de gesprekken ‘over niets en alles’ zo geanimeerd werden en zo nuttig. En gezellig. Ze schreven er geestdriftig over in de plaatselijke pers.

Het gesprek gaat verder. Ook met collega’s en de beroepsorganisaties. Graag horen we van collega’s wat ze van onze missie vinden.

Uw reactie graag naar info@hetnationalegesprek.nl

Meer informatie:
http://www.hetnationalegesprek.nl
https://youtu.be/05rHxEloNbY

Vacature online community manager

vr, 21/06/2019 - 12:32

In het kader van de Week van de Mediation willen wij (de Nederlandse Mediatorsvereniging- NMv) een mediation awarenesscampagne op sociale media opzetten. Voor deze campagne zijn we op zoek naar een online community manager.

Het thema van de campagne is ‘Familiemediation’. Door middel van de inzet van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn willen we dit thema onder de aandacht brengen. Niet alleen door leuke en kekke teksten te posten, maar ook door de discussie aan te gaan, te reageren op berichten, mensen uit te nodigen én met een vleugje humor mensen prikkelen. Sociale media draaien immers om interactie.

Hoe ziet jouw functie er straks uit?

Hoofdtaken

 • bedenken en uitvoeren van de campagne;
 • NMv-leden activeren en adviseren over de online communicatie.

Toelichting

Fase 1  Je stelt een contentstrategie/plan op voor het bestuur (31 augustus).
Fase 2  In deze fase voer je jouw eigen plan uit. Speerpunten zijn het vergroten van het bereik/volgers en online training geven aan NMv-leden door middel van het maken van how to-filmpjes en een praktische handleiding op social media voor dummies (1 september – 1 oktober).
Fase 3  Tijdens de campagneperiode post je dagelijks op onze social media-kanalen. (1-20 oktober).
Fase 4  Evalueren en adviseren na de campagneperiode (21-31 oktober).

Wat voor iemand zoeken we?

 • je hebt affiniteit met politiek en met de NMv;
 • je hebt verstand van sociale media;
 • je kunt zelf video’s en foto’s bewerken;
 • je bent bekend met de ins en outs van mediation en je weet zowel de link te leggen met andere populaire media (bijvoorbeeld naar de scheiding van Wesley en Yolanthe) als een (wetenschappelijk) artikel over kindbehartigers;
 • je kunt andere leden mobiliseren (of zelfs verschillende influencers-accounts betrekken bij onze campagne).

Als community manager werk je niet alleen. Je gaat samenwerken met de senior perswoordvoerder, het campagnebureau BKB (voor de Facebookcampagne) en met secretariaatsbureau MOS (voor de ondersteuning van de nieuwsbrieven, het faciliteren van de webinar en het plaatsen van de webteksten).

Vergoeding

De werkzaamheden nemen ongeveer 80 tot 100 uur in beslag. De NMv stelt een bedrag van € 2.500, excl. BTW beschikbaar voor deze klus. We zijn ons bewust dat dit geen commercieel tarief is, maar we gaan ervan uit dat uitvoering zal gebeuren door iemand binnen de vereniging die de promotie van ons vak ook echt uit bevlogenheid zal willen doen.

Contact

Ben jij bekend met de inhoud van ons vak en heb je verstand van sociale media?

Reageer dan snel op deze vacature via info@mediatorsvereniging.nl

Update ambassadeursbijeenkomst

vr, 21/06/2019 - 12:26

Op vrijdag 17 mei kwamen ruim twintig ambassadeurs van mediation bij elkaar op een idyllische plek in Bilthoven, Lokaal 68. Waar de eerste ambassadeursmeeting van dit jaar vooral ging over het herdefiniëren van het doel en de activiteiten van het netwerk lag de focus deze keer op de toekomst.

In de ochtend werden we door bestuursleden Eline van Tijn en Sandra Ploeg bijgepraat over de ontwikkelingen in de sector. Vervolgens werd het opgestelde visiedocument, dat vanaf nu het richtsnoer zal zijn voor het functioneren van het netwerk, door alle aanwezigen aangenomen. Tijdens een heerlijke lunch werd door aanwezigen kennis uitgewisseld, bijgepraat en werden nieuwe plannen gesmeed en verbindingen gelegd.
Na de lunch werd de sessie concreet en richtten we ons – onder leiding van communicatiedeskundige Jurre Plantinga – op de Week van de Mediation, die van 14 tot en met 20 oktober plaatsvindt en dit jaar in het teken van ‘Familiemediation’ staat.

Belangrijke uitkomsten en geformuleerde doelstellingen van deze middag waren:

 • het belang van het gezamenlijke organiseren en faciliteren van lokale en regionale activiteiten. Ambassadeurs kunnen hierin – per regio – een verbindende rol spelen;
 • het updaten, aanvullen en beter onder de aandacht brengen van de PR-toolkit op de site van de NMv, ter ondersteuning van het initiëren van gerichte activiteiten om mediation in de omgeving onder de aandacht te brengen;
 • de noodzaak voor zoveel mogelijk positieve ervaringsverhalen van mediation (van mediators en cliënten) om de media mee te voeden. Input is welkom!

De ambassadeurs zullen zich bij het initiëren en organiseren van activiteiten in het kader van de Week van de Mediation daarom ook mede op bovenstaande doelstellingen richten.

Tip aan leden: zoek aansluiting bij ambassadeurs in je regio voor het opzetten van gezamenlijke acties! Binnenkort zal op de site een up-to-date lijst van leden van het ambassadeursnetwerk staan, inclusief specialisatie(s) en regio. Voel je vrij om per mail contact te zoeken.

Voor alle geïnteresseerden: Visiedocument_ambassadeursnetwerk_2019.doc

NEWSFLASH

di, 30/04/2019 - 13:50

Raad voor de Rechtspraak wil in rap tempo moderniseren. De NMv draagt hieraan bij met alternatieven voor rechtspraak vanuit MEDIATION.

Op 23 april nam NMv-voorzitter Frederique van Zomeren deel aan een door Hiil georganiseerde inspiratiesessie om bij te dragen aan innovatie van de Rechtspleging. De Rechtspraak moet in rap tempo moderniseren volgens de Raad voor de Rechtspraak. Wat gaat dit voor de maatschappelijk effectieve rechtspraak betekenen? Welke scenario’s zijn denkbaar?

De NMv draagt bij met alternatieven voor rechtspraak en een verrijking van de rechtspraak met ervaringen vanuit mediation. En er komt nog meer. Het komende jaar worden sessies georganiseerd rondom buren, familie en strafrecht. Innovatie en vernieuwing voor duurzame conflictoplossing.