NVM nieuws feed

Abonneren op feed NVM nieuws feed NVM nieuws feed
https://mediatorsvereniging.nl/
Bijgewerkt: 1 uur 35 min geleden

Speciale actie: word nu lid van de NMv

vr, 15/10/2021 - 00:00
Bent u mediator en nog geen lid van de NMv?

Dan hebben wij een verbindend aanbod voor u, speciaal vanwege de Week van de Mediation:

Word nu gratis lid tot het eind van dit jaar en profiteer gelijk van het ledentarief van de activiteiten in de Week van de Mediation.   

 

Kijk voor alle voordelen van het lidmaatschap hier en inschrijven hier

NB: U betaalt dit jaar geen contributie meer. Met inschrijving verbindt u zich minimaal aan één jaar betaald lidmaatschap; de nota voor de jaarcontributie over 2022 ontvangt u in het voorjaar van volgend jaar.

Deze actie loopt van 15 oktober t/m 6 november.

Column Oktober 2021 - Julia Gerlach

di, 12/10/2021 - 00:00

Beste lezer,

Het onderwerp van deze column begint met mijn laatste regel van de vorige maand. Een aantal leden heb ik inderdaad (kort) gezien in Woudenberg waar de life-coaching van het IMK-NMv event plaats vond. Het was leuk jullie weer te ontmoeten!

'Focus is een kwestie van beslissen welke dingen je niet gaat doen' -omdenkspreuk- kan een thema in coaching zijn. In deze nieuwsbrief ‘Week van de Mediation’ willen wij als bestuur laten zien waar wij gezamenlijk onze focus op hebben gelegd. Er komt een prachtige week aan met veel aandacht voor- en van leden en naar verwijzers toe die in verbinding staan met onze potentiële clienten.

Tijdens de opening van de week, die wij zoals altijd met de ALV beginnen, nemen wij u ook mee in ons vrijwilligersbeleid. Een beroepsvereniging heeft baat bij de inzet van actieve en deskundige leden. Samen de vereniging vormen is een mooi uitgangspunt. Wat trouwens niet betekent dat daar altijd veel tijd in hoeft te gaan zitten. Het is zinvol om hier eens aandacht aan te besteden, hoe wij de vereniging samen vorm kunnen geven. Tijd wordt ook genomen om u mee te nemen in de werking van ‘Het Manifest’. Een initiatief van een aantal partijen, waaronder de NMv. Zo zijn er nog een aantal mooie programmaonderdelen. Leest u vooral het programma in deze nieuwsbrief en kies datgene waar uw interesse naar uitgaat. 

Als laatste kunt u vanaf 29 oktober a.s. -via een lifestream- een mooie aankondiging van de Week van de Mediation zien en horen vanuit een discussie die gevoerd wordt onder leiding van Jörgen Raymann met als onderwerp: Mediation.
Ook namens het bestuur wens ik u veel plezier en inspiratie tijdens de Week van de Mediation!

Met warme groet,


 

 

 

Julia Gerlach, voorzitter NMv

Heeft u vragen of wilt u reageren: klik hier.   

Nijkerk, 12 oktober 2021

Manifest ‘Geef ruimte aan conflictbeheersing in samenleving en rechtssysteem’

vr, 17/09/2021 - 00:00

‘Conflictbeheersing verdient duurzame plek binnen de Nederlandse samenleving’

Ieder mens en iedere onderneming heeft immers in zijn (werkzame) leven te maken met geschillen, conflicten, mislukte samenwerkingen, ruzie, ontslag en scheidingen. Vrolijk is dat niet, realistisch is het wel. Daarom pleit een vijftal organisaties, te weten de Nederlandse Mediators Vereniging, het Instituut Midden – en Kleinbedrijf (IMK), Fiscount, ADR Register en ACB Mediation voor een duurzame plek voor conflictbeheersing in de samenleving én het rechtssysteem.

De nood is hoog
De noodzaak hiertoe is groot, pleiten de organisaties en daarom hebben zij de informateur en onderhandelaars, het parlement en het aanstaand kabinet middels een ondertekend manifest opgeroepen meer ruimte te maken voor conflictbemiddeling zoals mediation, prémediation, conflictcoaching en arbitrage.

Volgens de initiatiefnemers sluit conflictbemiddeling aan op onze robuuste samenleving, die stuurt op preventie, eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes. Daarbij levert het aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing, vermindering van wachtlijsten bij de Rechtspraak, ontspanning en oplossingen in plaats van strijd op.

Actie. Nú
De oproep van de organisaties is duidelijk. Stimulering en facilitering van conflictbemiddeling is vanuit de politiek en het kabinet niet alleen gewenst, het is ook gepast en proportioneel. Ze vragen het kabinet dan ook nu in actie te komen, en door te pakken naar een model dat past bij de samenleving en de huidige tijdsgeest.

Het gehele manifest is hier te lezen


Voor vragen of meer informatie over dit manifest:

Julia Gerlach (bestuursvoorzitter NMV): 06-51301660
Michiel Hordijk (Directeur IMK): 06-55892686
Robert Tettelaar (managing director stichting ADR Register): 06-54375167
Jeroen Voorn (bestuursvoorzitter stichting ACB Mediation): 06-47661899
Servaas Vrijburg (algemeen directeur Fiscount): 06-53647826

Column September 2021 - Julia Gerlach

do, 09/09/2021 - 00:00

Beste lezers, leden en geïnteresseerden,

De nieuwsbrief heeft een nieuwe uitvoering zoals u heeft gezien. Ook het juiste moment voor mij om te vernieuwen. Een voorwoord is niet meer toereikend omdat er veel te melden is. Er gebeurt meer, waar ik leden deelgenoot van wil maken. In iedere column ga ik u persoonlijk meenemen in een aantal onderwerpen, sommige zijn leuk om te melden, sommige belangrijk en soms omdat het hoofdbrekens kost of dilemma’s oplevert. Een kijkje in de keuken zeg maar.

Mediation als eerste vanzelfsprekende stap voor duurzame conflictoplossing door een beroepsgroep van professionele mediators. Dat is onze missie die inmiddels geruime tijd op onze website staat. In de ALV van 8 juni jl. heb ik aangegeven dat we als NMv-bestuur hier daadwerkelijk stappen in gaan zetten. Langzamerhand hoort/ziet u hier steeds meer over. ‘De Summerschool’ is een eerste aanzet. Het contact met het Instituut Midden en kleinbedrijf heeft dit mooie initiatief voortgebracht. De mogelijkheid voor leden om zich zonder kosten aan te melden voor een coaching van 4 uur door topcoaches van het IMK.  Wat een enthousiasme kwamen wij tegen, zo’n 140 leden worden nu gecoacht. Met een aantal coaches heb ik kennisgemaakt, online natuurlijk. Dank aan Diederik Diercks die bij dit project betrokken is en waar ik super blij mee ben. Leest u zijn oproep?

Ik hoor u denken, hiermee krijg je het niet voor elkaar dat ‘wij vanzelfsprekend worden’. Dat ben ik met u eens, meerdere initiatieven volgen. Tijdens de Week van de Mediation bijvoorbeeld, geven wij het thema  ‘verbinding met de samenleving’ handen en voeten.  Bestuurslid Sandra Ploeg heeft de organisatie in handen. Over handen en voeten gesproken: weet dat meewerkende handen altijd gewaardeerd worden.

Afgelopen periode heb ik ook gesproken met de algemeen directeur/bestuurder Irene Nijboer van de Raad van Rechtsbijstand. Daarbij schoven ook Marjon Stegeman (Manager Strategie, Kwaliteit en Beleid) en Janny Lubbers aan, en Concern Liaison (voor de communicatieve verbinding). We hadden een constructief gesprek. Hoe belangrijk is het dat wij dit gesprek ieder kwartaal voeren, wat wij ook al doen met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie, om de signalen uit het werkveld te bespreken.

Deze gesprekken zijn voor mij belangrijk om de sfeer, onze verbazing of noem het de cultuur waarin wij allen werken aan deze organisaties mee te geven én natuurlijk ook om datzelfde op te halen. We merken dat we gehoord worden en dat er meegedacht wordt. Bijvoorbeeld over betrokkenheid bij pilots van Rechtspraak.

Verder heb ik een aantal beroepsverenigingen online in een brainstorming gesproken om te zien hoe/of wij meer kunnen samenwerken. Een leuke puzzel om te zien waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Wat voor mij een dilemma is, zijn processen die niet direct opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld de samenwerking met advocaten. Deze gaat volgens mij prima, en toch zijn er signalen in bijvoorbeeld een regionale nieuwsbrief waarin de advocatuur een dilemma schetst over het indienen van convenanten door advocatuur of door derden en de daaraan verbonden aansprakelijkheid. Dit dilemma begrijp ik volledig en toch staat dit de samenwerking tussen advocatuur/mediators in de weg. Er is nog veel te doen!

Als bestuur hebben wij een hele dag, onder leiding van onze verenigingsmanager, met elkaar gefilosofeerd en natuurlijk hard gewerkt. We kwamen tijd te kort! Het was écht goed dat wij elkaar weer eens -op 1.5 meter- zagen. Dit doet ook recht aan goede discussies.

Voor een eerste column lijkt mij dit voldoende. Ook in deze nieuwsbrief weer veel informatie, leest u die ook vooral.
En zien we u tijdens de NMv Summer school in Woudenberg? Ik wordt in ieder geval gecoacht op 23 september!

Met warme groet,

 Julia Gerlach, voorzitter NMv
 

Heeft u vragen of wilt u reageren: klik hier.   

Nijkerk, 9 september 2021

In gesprek met het ministerie

do, 09/09/2021 - 00:00

Periodiek gesprek NMv en ministerie van Justitie en Veiligheid en Raad voor Rechtsbijstand

Op 6 september vond het kwartaalgesprek plaats met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan de orde kwamen onder andere de tegemoetkomingsregeling COVID-19, de bezwarenprocedure bij inkomensderving, de gewenste duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators, de manier waarop het ministerie mediation wil stimuleren en de samenwerking met mediatorsverenigingen daarbij. Ook kwam de extra investering van het kabinet in gefinancierde rechtsbijstand aan de orde (zie hieronder).

Ook met de Raad voor Rechtsbijstand is afgesproken om periodieke gesprekken te voeren. Hierdoor trachten wij de verbinding te versterken en thema’s die voor mediators belangrijk zijn te bespreken.

Extra investeringen in gefinancierde rechtsbijstand

Heuglijk nieuws! Onlangs werd bekend dat het kabinet op basis van een motie in de Tweede Kamer per 1 januari 2022 jaarlijks € 127 miljoen (ex btw) extra investeert in de gefinancierde rechtsbijstand. De extra investering moet onder andere de redelijke beloning voor sociaal advocaten herstellen. En voor mediators: overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer zullen mediators daarin meegenomen worden. We houden contact over de verdere uitwerking.

Oproep voor duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators bij toevoegingen

De NMv stelt zich als beroepsvereniging onafhankelijk en neutraal op ten opzichte van registers en certificerende instanties. Onze leden besluiten zelfstandig bij welke registers zij hun kwaliteit laten toetsen en vastleggen. De huidige situatie van inschrijfvoorwaarden voor toevoegingszaken vanuit de Raad voor Rechtsbijstand werkt echter kostenverhogend voor een aantal van onze leden. De langdurige discussie hierover heeft onze zorg. De NMv spreekt uit en wenst dat de onduidelijkheid over inschrijfvoorwaarden en negatieve gevolgen voor deze leden worden weggenomen. We hebben de oproep gedaan aan ADR-register, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor Rechtsbijstand en ook aan MfN, die hier geen directe rol in speelt, om hierover rond de tafel te gaan zitten. Het onderwerp heeft de aandacht van het ministerie.

Netwerkbijeenkomst voor NMv-leden

ma, 06/09/2021 - 00:00

Op 17 september kunnen NMv-leden van 10.00 - 11.00 uur weer deelnemen aan onze maandelijkse netwerkbijeenkomst. Deze keer is NMv-voorzitter Julia Gerlach uw host.

In deze maandelijkse bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over wat u en ons bezighoudt, wat we tegenkomen in het werkveld, waar uw behoeftes vanuit de NMv liggen of andere onderwerpen waarover we van gedachten willen wisselen.

En naast dat er interessante onderwerpen ter sprake komen, biedt het een mooie gelegenheid om in direct contact te komen met collega-mediators en zo uw netwerk uit te bouwen!

De link om deel te nemen vindt u op het ledendeel van de website. Log in op de NMv-website. Onder de tab 'Voor leden' gaat u naar 'Netwerkbijeenkomsten'. Onder 'kalender 2021' treft u de bijeenkomst aan van 17 september. Klik op de link en u komt direct in de online netwerkbijeenkomst. U ontvangt hierover dus geen aparte mail van ons.

Wij hopen u te zien en wensen u alvast een prettige en leerzame bijeenkomst toe! 

Gezocht: nieuwe collega('s) in het NMv-bestuur

ma, 06/09/2021 - 00:00

Wij zijn op zoek naar een of meerdere enthousiaste collega’s in de functie van bestuurslid die samen met ons de NMv willen laten groeien en bloeien. Bent u die betrokken mediator die het vak een warm hart toedraagt, graag in gesprek gaat met collega-mediators over de kwaliteit van ons vak en hebt u bestuurlijke ervaring? Beschikt u over een relevant netwerk? Bent u bereid de handen uit de mouwen te steken? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren op deze afwisselende functie in het bestuur.

De organisatie

De NMv is de grootste landelijk beroepsvereniging voor mediators met een professioneel verenigingssecretariaat gevestigd in Nijkerk. Het secretariaat wordt aangestuurd door de verenigingsmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en het bestuur ondersteunt.

Rol binnen bestuur

Het bestuur is collegiaal. Wij werken samen op basis van overeenstemming, terwijl ieder bestuurslid verantwoordelijk is voor de eigen portefeuille. Het gaat om een bestuurslid met een nader af te spreken, inhoudelijk, takenpakket. Wij zoeken bij voorkeur iemand die daarnaast ook affiniteit heeft op financieel gebied, maar ook de (statutaire) rol van secretaris is nog vacant.

Tijdsbeslag en termijn

Een dagdeel per week, flexibele inzet. De bestuurstermijn is drie jaar en kan worden verlengd met een nieuwe periode van drie jaar na goedkeuring van de ALV, met een maximum van 3 periodes.                    

Expertise / competentie

  • Voorkeur een ervaren mediator (geregistreerd)
  • Affiniteit op financieel gebied is een pré (het is mogelijk dat het penningmeesterschap op bestuursniveau tot de taken behoort. U wordt hierin professioneel ondersteund door het verenigingsbureau).
  • Creatief denken en handelen
  • Iemand die beweging kan bewerkstelligen
  • Bestuurservaring is een pré
  • Netwerker/verbinder
  • Teamplayer, kritisch meebewegend     

Vergoeding

Aan een bestuursfunctie is een vergoeding verbonden van € 3.000 per jaar. Hiervoor wordt verwacht dat een kandidaat ten minste een dagdeel per week aan de functie besteedt.

Procedure

Na ontvangst van de sollicitatie vindt een tweetal gesprekken met twee bestuurders plaats, waarna het bestuur een keuze maakt voor een kandidaat. Voorafgaande aan de benoeming hanteren we een inwerkperiode van drie (3) maanden. Hierna besluiten we gezamenlijk of u als kandidaat wordt voorgedragen aan de ALV. Benoeming vind plaats in de ALV.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van NMv, Julia Gerlach via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl / tel. 0651301660 of met Jannemarie Vergunst, verenigingsmanager (jannemarie.vergunst@mos-net.nl / tel. 0611738094).

Wij nodigen u van harte uit te reageren op deze vacature. Graag ontvangen wij een motivatie en uw cv via info@mediatorsvereniging.nl. U kunt uw sollicitatie richten aan Jannemarie Vergunst NMv verenigingsmanager voor 1 oktober 2021.

Week van de Mediation": ‘Verbinding met de Samenleving’

vr, 03/09/2021 - 00:00

Voor de vijfde keer op rij organiseert en faciliteert de NMv voor haar leden en samenwerkingspartners de Week van de Mediation. Het thema dit jaar is ‘Verbinding met de samenleving’ met als uitgangspunt ‘samen' verbindt!

WvdM: 1 tot en met 5 november
De Week van de Mediation is uitgegroeid tot een mooie traditie, met ieder jaar een ander thema. In 2021 zetten we het thema, gezien het jubileumjaar, breed in. Alle mediators kunnen vanuit eigen expertise verbinding zoeken en vinden met verwijzers en natuurlijk met de afnemers van mediation. Ook kiezen we er dit jaar voor deze week te laten plaatsvinden van 1 tot en met 5 november in plaats van de herfstvakantieperiodes in oktober, met als doel om zoveel mogelijk mediators het podium te bieden mediation over de buhne te brengen.
Want naast het maatschappij-zichtbaar maken van het vakgebied mediation wil het bestuur van de NMv haar leden een boost geven door dit podium te bieden. Vanzelfsprekend staat het leden vrij om daar al dan niet aan deel te nemen; maar ‘samen' verbindt!

Ludieke activiteiten
Het bedenken van ludieke activiteiten om mediation meer zichtbaar te maken, vraagt initiatief van de leden zelf. Op de speciale website www.weekvandemediation.nl wordt weer een platform ingericht voor acties die de eigen leden opzetten; soms in samenwerking met elkaar en soms ter inspiratie vanuit de ambassadeurs van de NMv. Deze website staat vanaf oktober online. U kunt uw activiteit(en) aanmelden bij het secretariaat van de NMv via info@mediatorsvereniging.nl. De Week van de Mediation wordt ondersteund door social media acties van onze Community Manager Jelle Hoppenbrouwers. 

Workshops voor verwijzers
Nieuw is dit jaar om, juist gezien het thema, de verwijzers meer te betrekken bij deze week van de mediation. Zij kunnen deelnemen aan dedicated workshops welke onder andere door de ambassadeurs van de NMv zullen worden gegeven. Mocht u als NMv-lid verwijzers hiervoor willen benaderen dan is dat mogelijk! Informatie hierover vindt u straks allemaal op www.weekvandemediation.nl.

Uitreiking Eberhard van der Laan Mediation Award
Naast de acties die jaarlijks in de Week van de Mediation door onze eigen leden worden uitgezet zijn er nog twee andere tradities. Ten eerste organiseren we weer een webinar met een inspirerende plenaire spreker. En natuurlijk reiken we de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 uit. Na onze oproep tot het aanbrengen van kandidaten heeft u via een poll inmiddels uw stem kunnen uitbrengen op de genomineerde die wat u betreft deze prestigieuze onderscheiding meer dan verdient! Wordt het Joyce Sylvester of wordt het Frans van Arem? Ieder jaar weer een spannend moment om diegene die zich zichtbaar verbindend heeft opgesteld richting de samenleving de originele ‘Eikomma’ (ontworpen door kunstenares Liesbeth Jimmink) uit te reiken. Om ook op dit onderdeel samen te werken met onze leden mag degene die de gekozen genomineerde heeft aangebracht, deze award samen met voorzitter Julia Gerlach uitreiken.

Tijdschrift Conflicthantering
En ook inmiddels traditie is een lekkere dikke TC welke komende herfst op uw mat valt in van de Week van de Mediation, met hetzelfde thema ‘Verbinding met de Samenleving’. Iets om naar uit te kijken en waaraan de redactieleden, onder leiding van Fred Schonewille, weer met hart en ziel hebben gewerkt. Ook de bestuursleden van de NMv komen in deze uitgave in een interview aan het woord over de achtergrond van het gekozen thema van dit jaar.

Kortom, vanuit het bestuur kijken wij weer enorm uit naar de Week van de Mediation, waarin aan alle leden de kans wordt geboden om de verbinding aan te gaan met de samenleving. We doen in dat kader ook een oproep aan u; immers ‘samen’ verbindt!

Leren van Leren: deel uw ervaring!

vr, 03/09/2021 - 00:00

Deze zomer organiseerde de NMV samen met het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) de NMV summerschool. Mediators kregen gratis coaching om de ontwikkeling van hun praktijk te stimuleren. De NMV had daarnaast een aantal promotiefilmpjes (klik hier) gemaakt die in veel gevallen onderdeel werden van de (vernieuwde) businessplannen. 

Meer dan 150 Mediators hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Daar zijn we heel blij mee!

Deelt u uw ervaring met ons?
Om verder te leren van wat hier geleerd is, zou de NMV graag een aantal van de deelnemende mediators interviewen. Vind jij het leuk om, anoniem of met naam en toenaam, te delen wat het jou heeft opgeleverd, neem dan contact met ons op via info@mediatorsvereniging.nl.

Kent u onze vertrouwenspersonen al?

vr, 03/09/2021 - 00:00

Als NMv-lid kunt u, als u behoefte heeft aan een luisterend oor, een beroep doen op een van onze Vertrouwenspersonen. Sinds deze maand is ons team uitgebreid met een nieuwe vertrouwenspersoon, PeteR Clark. Graag stellen wij (nogmaals) beide NMv vertrouwenspersonen aan u voor.

Paul Wijntje (1952) is als geregistreerd mediator eigenaar van het Bureau voor Conflictbemiddeling en Mediation in Roermond en opgeleid tot jurist en psycholoog. Hij is gespecialiseerd in familiekwesties en heeft ervaring in arbeids- en samenwerkingsconflicten. Hij geeft trainingen in onder andere ethische kwesties en het tuchtrecht. Paul is Vertrouwenspersoon voor de NMv sinds 2005.

PeteR Clark (1963) heeft jarenlange ervaring als vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en adviseur medezeggenschap, vaak in complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden. Zijn drive ligt in het luisteren naar mensen, het verbinden van mens en organisatie en op een gedegen klachtafhandeling. PeteR is onder andere voorzitter van de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De NMv is blij dat we PeteR aan ons team vertrouwenspersonen mogen toevoegen!

Wat kan een NMv-vertrouwenspersoon voor u betekenen?
De NMv-vertrouwenspersoon is uw mentor in kwesties waarmee u zich als mediator geen raad weet en geeft preventief advies bij een klachtdreiging. Ook ondersteunt de Vertrouwenspersoon mediators tegen wie een klacht is ingediend of een tuchtzaak loopt. Onze Vertrouwenspersonen hebben veel ervaring, als (geregistreerd) mediator én als vertrouwenspersoon bij netelige kwesties. Ze werken volgens een protocol waarin geheimhouding een belangrijke plaats inneemt. Loopt u als mediator tegen dingen aan waarbij u een luisterend oor goed kunt gebruiken? Neem dan rechtstreeks contact op. De contactgegevens van Paul Wijntje en PeteR Clark vindt u op het ledengedeelte van de website, evenals het protocol en overige informatie.