Vervolg op Mayke Smit

Vervolg workshop Systemisch werken voor mediators online – door Mayke Smit

‘Dynamieken ontrafeld aan de mediationtafel’  – de (rol van de) mediator in beeld

voor de Vereniging Mediators Noord-Holland, d.d. 14 december 2021, 19-21.30 uur online via Zoom
 

Op 20 mei jl. nam Mayke Smit u tijdens de online kennismakingsworkshop ‘Dynamieken ontrafeld aan de mediationtafel’ mee in de beginselen van Systemisch werk en de werking van systemische patronen in de interactie tussen mensen in relaties en conflicten. Daarin onderscheidt zij dynamieken op 3 niveaus aan de mediationtafel.

In deze vervolg workshop Systemisch werken voor mediators zal Mayke – na een korte opfrisser van de belangrijkste punten – verder ingaan op het eerste en derde niveau: de persoonlijke familiedynamiek die ieder individu aan de mediationtafel meeneemt, en hoe u de invloed vanuit uw eigen systeem van herkomst meeneemt in uw rol als mediator. Mayke zal in de workshop laten zien hoe zij een en ander zichtbaar maakt en bespreekt en zal daarbij  ingaan op veelvoorkomende patronen. Tevens kan zij plenair met een van de deelnemers als voorbeeldcasus werken als zich hiervoor een gegadigde meldt.

Mayke maakt gebruik van (tafel)opstellingen om het proces van interacties in beeld te brengen. Tijdens de workshop zult u vervolgens in tweetallen in breakout rooms aan de slag gaan om bij elkaar met behulp van tafelopstellingen de familiedynamiek te onderzoeken die van invloed is op uw rol als mediator.

Ter voorbereiding op de workshop vragen wij u daarvoor eigen materiaal bij de hand te houden. Te denken valt bijvoorbeeld aan pionnen van een bordspel, Lego of Playmobilpoppetjes, koffiekopjes met een oor of koffiemelk- cupjes.

Over Mayke Smit:
Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als jurist, is Mayke Smit (1968) al vele jaren een zelfstandig trainer en coach werkend vanuit het gedachtengoed van Systemisch werk, waarin zij meerdere opleidingen volgde. Ze begeleidt professionals in hun persoonlijke groei en teams in transformatieprocessen.

Mayke heeft tijdens het schrijven van haar debuut Los (2014) – een roman over echtscheidingsverwerking – een programma ontwikkeld voor scheidingsverwerking. Zij is erkend intervisiebegeleider voor advocaten en mediators en geeft trainingen Systemisch werken voor mediators. De kennis en ervaring die zij daarin deelt, heeft zij in het boek Dynamieken ontrafeld aan de mediationtafel beschreven (2020).  

www.maykesmit.nl

Boekentrailer: https://www.youtube.com/watch?v=CEaYotzByvE

Opgave: zo snel mogelijk, want vol is vol. Doe dit in elk geval vóór 6 december. Dit door overmaken van het verschuldigde bedrag via de website van de VMNH. Het maximum aantal is – op verzoek van Mayke - 35 deelnemers.

PE punten: 2 aangevraagd

Kosten: leden van de vmnh betalen 40 euro; niet-leden 80 euro.

Mocht u ook willen meedoen met de voorbeeldcasus, meld u dan aan bij ondergetekende: mvanham@xs4all.nl

Namens de commissie permanente educatie/workshopcommissie van de vmnh,

Margriet van Ham