Verbindend communiceren: hoe zorg je daarvoor?

De workshop van Sabine Smulders op donderdag 9 juni 2022 is een training in het vier stappen-model van de verbindende communicatie volgens de ideeën van Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg is de grondlegger van het Center for Non-violent Communication. Hij omschreef geweldloze communicatie als: ‘Ontdekken wat er in mijzelf en in de ander leeft, bepalen wat ik kan doen om het leven mooier te maken en beseffen dat geven het mooiste is in dit leven.’

Voorbereiding:

Aan de deelnemers van de training wil Sabine als voorbereiding graag deze drie vragen willen stellen:

  1. Met wie zou je graag een betere relatie willen hebben?
  2. Als die relatie verbeterd is, welke behoeften zijn dan vervuld?
  3. Wat zou de relatie met X volgens jou kunnen doen verbeteren?

We werken in kleine groepjes van 4-5 deelnemers en beginnen met oefeningen om te ontdekken wat in ons zelf leeft. Daarna is het makkelijker om te ontdekken wat er in de ander leeft. Dit kan handig zijn voor mediators die op zoek zijn naar wat de deelnemers aan een mediation in beweging kan brengen.

De Uitgangspunten: 

  1. intentie van welwillendheid
  2. communicatiewijze die deze welwillendheid ondersteunt
  3.  communicatiewijze waarbij ieder zich gelijkwaardig beschouwt aan de ander

Via de elementen om effectief te communiceren gaan we met mededogen voor onszelf en empathie voor de ander oefenen in het ons helder uitdrukken en in het ons inleven in de ander;

Vóór de pauze oefenen we met:

  1. oordeel-loos waarnemen
  2. uitdrukking van gevoelens

Ná de pauze met:

  1. uitdrukking van behoeften
  2. formuleren van verzoek(en)

We eindigen de training met hoe om te gaan met ‘Nee ontvangen’; een afwijzing op je verzoek.

Aantal PE-punten: 3 (als onze aanvraag wordt toegekend). De workshop zal 3 uur duren en begint daarom al om half zeven. Daaraan voorafgaand serveren we vanaf 18 uur soep, broodjes en vruchten.