Systeeminzicht: werken op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen

                      Werken op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen

 
In deze bijeenkomst worden enkele praktische handvatten gedemonstreerd die conflicten in teams verminderen en de onderlinge samenwerking verbeteren. Deze handvatten zijn afkomstig uit de systeembenadering, een benadering die niet het individu, maar de relatie als aangrijpingspunt kiest voor interventies. Vragen die aan bod komen zijn onder andere: 
 
- Hoe verzamel je informatie over een relatienetwerk?
- Hoe breng je een relatienetwerk in beeld?
- Wat zijn passende interventies gezien de aard van het relatienetwerk in kwestie?
 
De workshop heeft een interactief karakter, met ruimte voor vragen en toepassing op eigen casuïstiek.
 
Inleider: 
Dr. Marijke Spanjersberg is opgeleid als psycholoog en is gepromoveerd op het terrein van conflicthantering en complexe besluitvormingsprocessen.
Zij helpt bij vastgelopen samenwerkingsvraagstukken in de zorg, het onderwijs en de overheid. Daarnaast geeft ze les over de systeembenadering en schrijft ze met enige regelmaat over haar werk. Haar laatste boek, Tussentaal, verscheen eind 2022 bij Uitgeverij IJzer. Ook ontwikkelt ze spelvormen en andere tools om het systeemdenken praktisch toepasbaar te maken.
 
Meer info over de spreekster: https://systeeminterventies.nl/
PE punten aangevraagd
 
kosten: 80 euro voor leden, 100 euro voor niet leden