Nalatenschapsmediation

23-11 workshop over nalatenschapsmediation, voorafgegaan door alv in de namiddag en een broodjesmaaltijd daarna. 

Procederen of eerst praten?

Mathieu Schipper

Mathieu Schipper is sinds 1999 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het erfrecht. Naast zijn werkzaamheden als advocaat is hij op dit gebied ook docent en co-auteur van verschillende boeken over het erfrecht.

In 2008 heeft hij een mediatonopleiding gevolgd bij het CVC in Haarlem. In 2019 is hij de specialisatieopleiding nalatenschapsmediation gaan volgen.  Als erfrechtadvocaat kunnen alleen juridische oplossingen worden geboden terwijl het daar vaak niet om gaat.

De conflicten in het erfrecht nemen toe. Dit is onder meer een gevolg van de toename van tweede huwelijken waardoor problematische familieverhoudingen ontstaan. Ook worden kinderen vaker onterfd. Daarnaast speelt de vermogenstoename een rol.

Nalatenschapsmediation staat nog in de kinderschoenen. In echtscheidingsprocedures worden partijen tijdens of voorafgaand aan een procedure vaak eerst doorverwezen naar een echtscheidingsmediator. Bij conflicten over een nalatenschap worden partijen door de rechter de gang op gestuurd om daar even snel tot een oplossing te komen.  Een doorlopem mediationtraject kan daarentegen echt uitkomst bieden. Er liggen op dat gebied nog veel mogelijkheden.

Mathieu Schipper zal een aantal casussen uit zijn praktijk bespreken die via een doorlopen mediation traject ook opgelost hadden kunnen worden met misschien voor partijen wel een bevredigender resultaat.

Opgave kan op de gebruikelijke manier via de website van de vmnh

Ledenprijs 6o euro, anderen: 80 euro