Mediation en Persoonlijkheid: De binnenkant van gedrag

Geachte leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van de VMNH:

Datum en tijd: 23 mei 2019 vanaf 18 uur

Aanvang workshop: 19 uur 30 (tot 21 uur 30). Hieraan voorafgaand staat een tafel met soep, broodjes en vruchten voor u klaar.

Onderwerp: Mediation en Persoonlijkheid: De binnenkant van gedragDocent: Stefan van Weers: coach & trainer InnerMatch en extern

vertrouwenspersoon.

Locatie: Doubletreehotel, zaal Glasgow 1, Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam (vlak naast het Centraal Station).

Achtergrond

Mensen zijn het basismateriaal van conflicten. Deze workshop gaat over materiaalkennis: hoe steken de partijen in een conflict in elkaar? Welke effecten heeft die individuele configuratie op de dynamiek en ontwikkeling van een conflict? En geen onbelangrijke factor in mediation: hoe steekt u als mediator in elkaar? Hoe is uw eigen persoonlijkheid en wat zijn uw eigen natuurlijke gedragsvoorkeuren en - stijlen?
Aan de hand van een integraal mensbeeld gaan we in op deze vragen. Een mensbeeld dat z’n waarde heeft bewezen in uiteenlopende werelden als onderwijs en (top-)voetbal. Het vindt praktische toepassing in individuele- en teamcoaching, loopbaan- en studiekeuze en
....mediation.

Inhoud

Het integrale mensbeeld wordt toegelicht vanuit theoretische achtergronden en zichtbaar gemaakt aan de hand van praktische voorbeelden. In de workshop doet u onderdelen van het persoonlijkheidsonderzoek zelf. Het Socratische ‘ken uzelf’ als basis voor zelfkennis, kennis van de ander(en) én begrip van de natuurlijke dynamiek daartussen.

Het mensbeeld heeft een universele reikwijdte en tegelijk een individuele focus. Dit wordt treffend uitgedrukt in de uitspraak van Henry A. Murray en Clyde Kluckhohn (Personality in Nature, Society and Culture, 1953):
“Every man is in certain respects

like all other men,
like some other men,
like no other man.”
(
NB: Lees voor ‘man/men’ uiteraard ‘person’ of het Nederlandse ‘mens’).

Met behulp van het mensbeeld worden algemene patronen zichtbaar, maar ook individuele gedragsvoorkeuren. De essentie voor mediation-situaties is dat de binnenkant van gedrag inzichtelijk wordt, de dynamiek tussen partijen als uiting van persoonlijkheidskenmerken.

In alle gevallen gaat het om in beeld brengen persoonlijkheid vanuit een samenhangend mensbeeld.

Wie

Stefan van Weers werkt inmiddels ruim 20 jaar als coach en trainer vanuit een integrale mensvisie. Hij studeerde arbeidsverhoudingen en personeelswerk, organisatie-sociologie en werkt momenteel aan zijn masterthesis Religious Studies (VU) met als focus de comparatief-filosofische studie van Boeddhisme en Spinoza. Hij heeft zijn opleiding tot mediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering (Haarlem) en volgt momenteel de opleiding Mediation & Non-Violent Communication (Connecting2Life, Amsterdam)

Kosten: 50 euro

Opgave: graag zo snel mogelijk door genoemd bedrag via deze website over te maken op de rekening van de VMNH.
Bij afmelding vóór 20 mei komt u in aanmerking voor teruggave van het cursusgeld.

PE-punten: 2 (in aanvraag)
We verheugen ons op de avond en jullie komst! Vriendelijke groet, namens de workshopcommissie, Margriet van Ham