'Omgaan met slachtoffermacht', Mr Wim Meijer

 

Materiaal na afloop ontvangen: https://www.youtube.com/watch?v=jRdhoH70rqM

 

 

Postbus 15051
1001 MB Amsterdam

E-mail: mail@margrietvanham.nl

 

Amsterdam, 9 januari 2015

Geachte collega’s,

Allereerst voor ieder een mooi en voorspoedig nieuw jaar gewenst!

Graag nodigen we jullie hierbij uit voor de volgende bijeenkomst van de VMNH op

dinsdagavond 3 februari 2015.

De spreker is Wim Meijer met als onderwerp:

'Omgaan met slachtoffermacht'

Het centrale thema is: hoe kan je als onafhankelijk mediator de (wisselende) machtsposities aan de orde stellen, openleggen en bespreekbaar maken? Conflicten zonder verschillen in macht zijn haast ondenkbaar. Moet je als mediator de minder machtige versterken of de machtige 'een toontje lager' laten zingen?

Er is nog een andere manier om te kijken naar machtsposities. In de workshop worden handvatten geboden om anders met het thema macht om te gaan. De mediator kan zijn eigen rol krachtig neer zetten zonder als partijdig te worden ervaren.

De heer mr. Wim Meijer is al lange tijd mediator en training bij onder meer The Lime Tree.

Deze eerste bijeenkomst van 2015 zal weer in de OBA plaats vinden: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam.

Het programma is als volgt:

17.30 – 18.15 uur        Netwerkborrel in restaurant La Place op de 7e verdieping

18.15 – 19.15 uur        Diner

19.15 – 19.30 uur        Overstap naar de workshopruimte op de 6e verdieping (zelf pakken van                              koffie en thee)

19.30 – 21.30 uur        Workshop

21.30 – 21.45 uur        Afronding en evaluatie

PE punten: voor deze avond zijn 2 PE-punten in de categorie 1A aangevraagd.

Betaalgelegenheid: vanaf half zes uur op de 7e verdieping. Het is mogelijk de 50 euro per pin te betalen.

De workshop start exact om half acht. Om te voorkomen dat de workshop verlaat start of gestoord wordt door “laatkomers” is het niet meer mogelijk om later in de Hella Haassezaal toegelaten te worden. Oftewel, om half acht gaat de deur naar de workshop op slot. Inderdaad: het Concertgebouw systeem.

Opgave voor de workshop: uiterlijk 1 februari 2015 via mail@margrietvanham.nl onder vermelding van 3 februari. Deze vermelding genereert een automatische bevestiging. Eventuele afmeldingen ook graag uiterlijk 1 februari 2015. De kosten worden dan niet gerekend.

We verheugen ons op jullie komst op 3 februari!

 

Namens de workshopcommissie,

 

 

Camiel Kat

 

 

 

 

 

 

Ps: De Centrale Bibliotheek is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer. Metro's, trams en bussen stoppen vlakbij . Vanaf de halte Amsterdam Centraal Station is het nog enkele minuten lopen. De Centrale Bibliotheek bevindt zich aan de linkerkant van het Centraal Station (als je met je rug naar de hoofdingang van het station staat) Je loopt voorbij de trams en langs het Double Tree By Hilton hotel. Aan het einde van de Oosterdokskade zie je de Centrale Bibliotheek.

Kom je met de auto, volg dan de borden naar de Oosterdokskade. De parkeergarage is aan de achterzijde van het OBA-gebouw.