Inzet van logos, pathos en ethos in mediation

Hoe kunnen we zodanig verdiepende vragen stellen in mediation, dat partijen optimaal geinspireerd worden om over hun eigen rol in de voorliggende kwestie na te denken? En vervolgens met elkaar gaan meedenken over een bij hun situatie passende oplossing? Aan de hand van Aristoteles' ordening "logos, pathos en ethos"  (hoofd, buik en hart) zet de filosoof Corrie Haverkort, die al vaker met veel succes voor ons optrad, ons aan het denken en aan het werk. De workshop heeft ze speciaal voor ons ontwikkled.

Let op de gewijzigde aanvangstijd. We starten al om 4 uur met de workshop (ervoor zal ook een alv plaatsvinden). Om half zes volgt een broodjes-en soeppauze met vruchten na.  De workshop wordt vervolgens vervolgd. Einde avond uiterlijk om 20 uur.

PE-punten: 3