Impasses in mediation

Geachte leden,

Het is tijd om weer een workshop te organiseren van George Smits. U weet: als expert in emotiemanagement geeft George Smits trainingen voor situaties waarin emoties en gedrag een rol spelen. Evaluaties van zijn optredens leveren ongekend hoge waarderingen op.

Authenticiteit en welbevinden zijn twee belangrijke ingrediënten voor de trainingen van George. Door deelnemers inzicht te geven in henzelf, komen zij meer tot hun recht. Zo kunnen zij optimaal gebruik maken van hun talenten, in hun echte eigen stijl. George is als geen ander in staat vanuit zijn eigen authentieke stijl te werken en ons te laten zien hoe wij dat ook kunnen bereiken. Welbevinden betekent voor hem in harmonie zijn met jezelf en je omgeving. George onderzoekt dus ook hoe de omgeving van de deelnemer kan bijdragen aan prettiger functioneren.

 
Dit keer hebben we George benaderd met de vraag wat we het beste kunnen doen als er een impasse ontstaat tussen onze cliënten of tussen ons en (een van) hen.

Wat doe je als je cliënten het oneens zijn met elkaar, maar er tóch een oplossing moet komen? Wat doe je met "lastige" cliënten en hoe pak je het aan als je cliënt uitstraalt dat hij geen vertrouwen meer heeft in jou, je neutraliteit of de tegenpartij? Wat doe je als je zelf ervaart dat je je vertrouwen in je cliënt verliest of als je merkt dat je het einde van je geduld nadert? Hoe zorg je ervoor dat je cliënt beter tot zijn recht komt en je zijn probleemoplossend vermogen of dat van zijn "wederpartij" versterkt?

George doet het ons voor op 20 september van 19 uur tot 21 uur 30. 

Opgave voor leden graag uitsluitend via de website van de vmnh door middel van overmaking van 40 euro op de aangegeven manier. De desbetreffende factuur is na betaling gelijk te downloaden.

Niet-leden zijn ook welkom, door 75 euro over te maken naar Mediatorsvereniging Noord-Holland NL84 INGB 0004 8736 31 onder vermelding van

a. de naam van de deelnemer b.het factuuradres (we kunnen dan na ontvangst van de betaling een factuur sturen) én c. het persoonlijke email-adres van de deelnemer (dit hebben we nodig om een unieke Zoom -link toe te sturen). 

In beide gevallen krijgt u na deelname een bewijs van deelname.

PE-punten: voor leden van de VMNH worden door ons 2 PE- punten aangevraagd, als niet-lid kunt u dat doen via uw eigen beroepsorganisatie.

We verheugen ons op uw deelname.

Vriendelijke groet, namens de workshopcommissie,

Margriet van Ham