De SCHIP-methode

Geachte leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de eerste bijeenkomst van de vmnh van dit jaar. 

 

Tijd: vanaf 18 uur

 

Aanvang workshop: 19 uur 30 (tot 21 uur 30)

 

Onderwerp: De SCHIP-methode

 

Docent: Leoniek vd Maarel, psycholoog

 

Toelichting: Schip staat voor

 

 1. Samenkomen;
 2. Conflict-verliesverheldering;
 3. Helpend horen;
 4. Integratie;
 5. Partners in ouderschap.

 

Zoals Leoniek het zelf beschrijft in het over dit onderwerp verschenen boek van haar en Tineke Rodenburg is de SCHIP-aanpak behalve op conflicthantering vooral gericht op het hanteren van verlies. Aandacht voor zowel verlies als conflict na de scheiding helpt ex-partners hun scheiding te verwerken en afscheid te nemen van hun liefdesrelatie. Dit biedt hun nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan. De SCHIP-aanpak betreft dan ook een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met het uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. Niet vergeten moet immers worden dat er zeer veel verliesaspecten (verlies van partner, gedeeltelijk verlies van kinderen, van het gezin, maar ook van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, etc.) zijn in een scheiding. Vaak ligt bij scheidingen de nadruk op het conflict, terwijl dit conflict juist veroorzaakt kan zjin door de verliesaspecten. 

Waaraan wordt gewerkt in de SCHIP-methode?

 • Met partijen wordt gewerkt aan de volgende punten:
 • Reconstructie van de oorzaak/reden van het mislopen van de relatie;
 • Begrip voor de ander waardoor reacties beter te plaatsen zijn;
 • Inzicht in eigen beweegreden/reacties/motieven;
 • Postrelationele rouw kan samen worden geïntegreerd;
 • Het ontstaan van een nieuwe verbinding tussen de ex-partners als ‘partners in ouderschap’;
 • De kans op een gelukkige toekomst voor beiden exen wordt vergroot.

Hoe wordt de aanpak vorm gegeven?

 

In de SCHIP-aanpak dienen de ex-echtgenoten de voormelde 5 fases gezamenlijk door te lopen.

In de eerste fase, het samenkomen, wordt, kort gezegd, met de ex-partners teruggeblikt op de relatie en het stuk lopen daarvan. Stilgestaan wordt bij de betekenis die de relatie ooit voor de ex-partners had. In de tweede fase, van verlies en conflictverheldering wordt verder ingegaan op de conflicten en verliezen die er waren (en nog zijn) in de relatie en hoe partijen daar mee zijn omgegaan en wat de effecten hiervan op de relatie zijn geweest. Het is van belang dat er grip gekregen wordt op de ingewikkelde dynamiek tussen verlies en conflict zodat de kans groter wordt dat ex-partners elkaar beter begrijpen. De derde fase is het helpend horen. In deze fase wordt gekeken naar de wijze waarop partijen pijnlijke zaken onder woorden brengen en hoe zij elkaar kunnen helpen om er voor te zorgen dat ze elkaar ook daadwerkelijk horen. Hierbij komt ook de rouw aan de orde. Begrip is van belang in deze fase. Fase 4 is de verliesintegratie, waarbij wordt besproken of partijen hebben kunnen rouwen en wat hier nog voor nodig is. Het gaat om het verwerken van het verlies en het oplossen van het conflict. Tot slot is er de vijfde fase ‘partners in ouderschap’, waarin het gaat om het herstel van het vertrouwen en vergeving: wat is daar voor nodig.

 

De workshop beoogt jullie nader met de SCHIP-methode kennis te doen maken.

 

Opgave: graag zo snel mogelijk door genoemd bedrag via deze website over te maken op de rekening van de vmnh. De volgorde van betaling beplaat uw toelating. Let op: vol is vol. In dat geval wordt uw geld teruggestort.

 

Uiterste termijn van opgave: 22 februari 2019. Bij afmelding vóór deze datum komt u in aanmerking voor teruggave van het cursusgeld.

PE-punten: 2 (in aanvraag)

We verheugen ons op de avond en jullie komst!

Margriet van Ham