Conflictoplossing bij de Aboriginals

www.vmnh.nl / info@vmnh.nl

 

Amsterdam, 26 augustus 2020

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen we jullie uit voor de eerstvolgende bijeenkomst van de VMNH:

 

Datum en tijd: dinsdag 24 september 2020: start workshop 19.00 uur.

Inloop vanaf 18.00 uur. Er staat vanaf dit tijdstip een tafel met soep, broodjes en vruchten voor u klaar.

 

Locatie: Doubletreehotel, Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam (naast het Centraal Station, na uitgang Damzijde links afslaan). 

Zaal: Glasgow 1 en 2 (de coronamaatregelen worden nageleefd)

Docent: Agnes Schreiner

Onderwerp: Conflictoplossing bij de Aboriginals

 

Toelichting: Als mediators zoeken we naar manieren om conflicten op te lossen buiten de rechtszaal. Daarvoor gebruiken we diverse methodes. De Aboriginals uit Australië hebben een rechtssysteem waarbij zij met gebruik van rituelen komen tot de oplossing van een conflict. Weliswaar is dat anders dan het oplossen van een conflict als mediator, maar er zijn raakvlakken die ons als mediator kunnen verrijken. 

 

Achtergrond Agnes Schreiner heeft gewerkt als docent en onderzoeker  aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Bij haar promotieonderzoek naar recht en ritueel stuitte zij op het rechtssysteem van de Aboriginals. Dit was een reden voor haar om hieraan vervolgens een rechtsantropologischestudie te wijden wat uitmondde in een tweetalige publicatie: According to Aboriginal law .../ Volgens Aboriginal recht ... (Amsterdam 2019)

 

 

Kosten workshop: 60 euro 

 

Opgave: graag zo snel mogelijk door genoemd bedrag via deze website over te maken op de rekening van de VMNH. Het (digitale) rekeningafschrift geldt als plaatsingsbewijs.

 

Bij afmelding vóór 20 september 2020 komt u in aanmerking voor teruggave van het cursusgeld.

 

PE-punten: 3 (in aanvraag)

 

We verheugen ons op de avond en op jullie komst!

 

Vriendelijke groet, namens de workshopcommissie,

 

Margriet van Ham